คอร์ดเพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด) คอร์ดเพลงง่ายๆ – กะลา

ไม่มาก็คิดถึง		กะลา Tempo: Moderato
เนื้อเพลง เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด):                
     ลลลทลลรํรํรํรํมํรํรํลลลลทลลมํมํมํฟํ#มํมํ
                           
ไม่มาก็คิดถึง  จึงต้องมาหา อยากจะเห็นหน้าเธอให้พอชื่นใจ
ล ท ดํ#ดํ#ดํ# ท ดํ# ท ดํ#  ท ดํ# รํ ดํ# ท ล ท ดํ# ท

เนื้อเพลงฮิต เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด)

ไม่มาก็คิดถึง กะลา Tempo: Moderato
เนื้อเพลง เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด):
ลลลทลลรํรํรํรํมํรํรํลลลลทลลมํมํมํฟํ#มํมํ

ไม่มาก็คิดถึง จึงต้องมาหา อยากจะเห็นหน้าเธอให้พอชื่นใจ
ล ท ดํ#ดํ#ดํ# ท ดํ# ท ดํ# ท ดํ# รํ ดํ# ท ล ท ดํ# ท…

คอร์ดเพลง เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด)

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด)

เนื้อร้องเพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด)

ไม่มาก็คิดถึง กะลา Tempo: Moderato
Intro:
ลลลทลลรํรํรํรํมํรํรํลลลลทลลมํมํมํฟํ#มํมํ

ไม่มาก็คิดถึง จึงต้องมาหา อยากจะเห็นหน้าเธอให้พอชื่นใจ
ล ท ดํ#ดํ#ดํ# ท ดํ# ท ดํ# ท ดํ# รํ ดํ# ท ล ท ดํ# ท

แต่มาแล้วพบเขา ใจก็หวั่นไหว เธอมีเขาข้างกาย อย่างนั้นทั้งคน
ล ท ดํ# ดํ# ดํ# ทดํ# ท ดํ# ท ดํ#รํ ดํ# ท ล ท ดํ# ท

*ความจริงตัวฉันเอง ควรต้องทำใจ บอกใจให้ลืมทุกสิ่ง
ล ล ล ล ท ล ดํ# มํ ท ล ล ฟ# ล ท ล ฟ# ม

แต่ใจมันไม่ฟัง ไม่ยอมรับความจริง ทุกสิ่งก็เลยฝังใจ ฮื้อ….ฮือ….
ฟ#ฟ# ฟ# ล ล ท ล ท ดํ# มํ ท ล ล ฟ#ซ#ล ดํ# ท ดํ# ท

**อยากเป็นเขาคนนั้น อยากได้ความผูกพันจากเธอ อยากให้เธอนั้นมีใจ
ดํ# รํ มํ ดํ# มํ ดํ# รํ มํ ดํ# มํ ท ล ซ#ฟ# ล ท ดํ# รํ ดํ# ท

***อยากเป็นเขาคนนั้น คนที่เธอห่วงใย ใส่ใจ แต่ก็รู้ว่ามันคง (ไม่มีทาง)
ดํ# รํ มํ ดํ# มํ ดํ#รํ มํ ดํ# มํ ท ล ซ#ฟ# ลทดํ#รํ ดํ#ท ดํ#ท ล
Solo:
ลลลทลลรํรํรํรํมํรํรํลลลลทลลมํมํมํฟํ#มํมํ

ไม่มาก็คิดถึง จึงต้องมาหา อยากจะเห็นหน้าเธอ ให้พอชื่นใจ
ล ท ดํ#ดํ#ดํ# ท ดํ# ท ดํ# ท ดํ# รํ ดํ# ท ล ท ดํ# ท

แต่เธอคงไม่รู้ ใจฉันหวั่นไหว เจอะเธอกับเขาเมื่อไร น้อยใจทุกที
ล ท ดํ#ดํ#ดํ# ท ดํ# ท ดํ# ท ดํ# รํ ดํ# ท ล ท ดํ# ท
(ซ้ำ *, **, ***, **)

อยากเป็นเขาคนนั้น คนที่เธอห่วงใย ใส่ใจ แต่สุดท้ายมันก็คง ไม่มีทาง
ดํ# รํ มํ ดํ# มํ ดํ#รํ มํ ดํ# มํ ท ล ซ#ฟ# ล ท ดํ# รํ ดํ#ท ดํ#ท ล ดํ# ล

ก็รู้ว่ามันคงไม่มีทาง
ลลลทดํ#รํ ท ดํ#ท ล ดํ# ล

สุดท้ายมันก็คงไม่มีทาง ก็รู้ว่ามันคงไม่มีทาง
ลล ล ท ดํ#รํ ทดํ#ท ล รํ ดํ# ท ล ลทดํ#รํ ท ดํ#ท ล

ผลงานเพลง โดย กะลา

มิวสิควีดีโอ เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด)

คำค้นหา เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด)