คอร์ดเพลง สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible ตารางคอร์ดกีต้าร์ – ขวัญ

เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ  
                     
ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป
                        
แต่จิตใจภายในนั้น ก็ยังคงจ าเริญขึ้นใหม่ทุกวัน
               
 เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา
           
ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น

เนื้อเพลงฮิต เพลง สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible

เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ

ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป

แต่จิตใจภายในนั้น ก็ยังคงจ าเริญขึ้นใหม่ทุกวัน

เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา

ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น…

คอร์ดเพลง เพลง สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible

เนื้อเพลง สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible

เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ

ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป

แต่จิตใจภายในนั้น ก็ยังคงจ าเริญขึ้นใหม่ทุกวัน

เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา

ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น

จะท าให้เรามีศักดิ์ศรีถาวร

มากหาที่เปรียบมิได้..

HOOK เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่

แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น

เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่ นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน

แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์..

2 โครินทร์ บทที่ 4 ข้อ16 18

ผลงานเพลง นักร้อง ขวัญ

มิวสิควีดีโอ เพลง สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible

คำค้นหา เพลง สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible