คอร์ดเพลง ค่านิยม 12 ประการ คอร์ดเพลง ง่ายๆ – คสช

คำร้อง โดย พันเอก สมศักดิ์ เตียสุวรรณ
ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน โดย ร้อยเอก สุระชัย ถวิลไพร
ขับร้อง โดย นางสาว กฤติญา สาริกา
จัดทำโดย กองดุริยางค์ทหารบก

เนื้อร้อง เพลง ค่านิยม 12 ประการ:  

                  
หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
              
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้

เนื้อเพลงฮิต เพลง ค่านิยม 12 ประการ

คำร้อง โดย พันเอก สมศักดิ์ เตียสุวรรณ
ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน โดย ร้อยเอก สุระชัย ถวิลไพร
ขับร้อง โดย นางสาว กฤติญา สาริกา
จัดทำโดย กองดุริยางค์ทหารบก

เนื้อร้อง เพลง ค่านิยม 12 ประการ:

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้…

คอร์ดเพลง เพลง ค่านิยม 12 ประการ

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ค่านิยม 12 ประการ

เนื้อร้องเพลง ค่านิยม 12 ประการ

คำร้อง โดย พันเอก สมศักดิ์ เตียสุวรรณ
ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน โดย ร้อยเอก สุระชัย ถวิลไพร
ขับร้อง โดย นางสาว กฤติญา สาริกา
จัดทำโดย กองดุริยางค์ทหารบก

Intro:

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้

สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ

สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา

ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ

หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา

เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา

แปดรักษา วินัย กฏหมายไทย

เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส

สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้

สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ

สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

Instru:

(ซ้ำทั้งเพลง)

Outro:

รวมผลงานเพลง นักร้อง คสช

มิวสิควีดีโอ เพลง ค่านิยม 12 ประการ

คำค้นหา เพลง ค่านิยม 12 ประการ

ค่า-นิยม 12 ประการ คือ, ค่า นิยม 12 ประการ สั้น ๆ, ค่า นิยม 12 ประการ พร้อม รูปภาพ, ค่า นิยม 12 ประการ ตัวอย่าง การ ปฏิบัติ, ค่า นิยม 12 ประการ พร้อม ยก ตัวอย่าง, ค่านิยม 12 ประการ ข้อ 1, ค่า นิยม 12 ประการ ค ส ช, ค่า นิยม 12 ประการ เพลง,

, , , , , , ,