คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible – ขวัญ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible

เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้น ก็ยังคงจ าเริญขึ้นใหม่ทุกวัน เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น ……

คอร์ดกีตา เพลง สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible

เนื้อร้อง เพลง สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้น ก็ยังคงจ าเริญขึ้นใหม่ทุกวัน เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะท าให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้..HOOK เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่ นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์..2 โครินทร์ บทที่ 4 ข้อ16 18

รวมผลงานเพลง ขวัญ

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีตา เพลง สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible