คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ถ้าหากเธอรู้ – รักเล่ห์ สเน่ห์ลวง(Ost.)

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ถ้าหากเธอรู้

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ถ้าหากเธอรู้

ถ้าหากเธอรู้ (Ost.รักเล่ห์เสน่ห์ลวง)กลัว..กลัวเธอจะรู้ความจริงที่ฉันเก็บ..ซ่อนไว้ภายในหัวใจ..ห า ก ว่ า เ ธ อ..ไ ด้ รู้..ฉันกลัวเธอ..จะไม่อภัยในทุกสิ่งที่ ฉั น นั้ น ปิ ด บั ง เ ธ อ…ย อ ม..ย อ ม รั บ ว่ า ฉั น เ อ งที่ทำผิด..เพิ่งคิดจริงจังเมื่อมันสายยังไม่รู้..ตอนนี้..ว่าฉันควร จะทำเช่นไร..ฉันกลัว..กลัวเธอจะไปจากฉัน….ถ้……

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ถ้าหากเธอรู้

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ถ้าหากเธอรู้

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ถ้าหากเธอรู้

เนื้อร้อง เพลง ถ้าหากเธอรู้ถ้าหากเธอรู้ (Ost.รักเล่ห์เสน่ห์ลวง)กลัว..กลัวเธอจะรู้ความจริงที่ฉันเก็บ..ซ่อนไว้ภายในหัวใจ..ห า ก ว่ า เ ธ อ..ไ ด้ รู้..ฉันกลัวเธอ..จะไม่อภัยในทุกสิ่งที่ ฉั น นั้ น ปิ ด บั ง เ ธ อ…ย อ ม..ย อ ม รั บ ว่ า ฉั น เ อ งที่ทำผิด..เพิ่งคิดจริงจังเมื่อมันสายยังไม่รู้..ตอนนี้..ว่าฉันควร จะทำเช่นไร..ฉันกลัว..กลัวเธอจะไปจากฉัน….ถ้าหาก..เธอรู้..ว่าคนอย่างฉัน..นั้นอาจไม่ใช่..คนนั้นในฝันของเธอเธอจะยัง..มีฉัน..ในใจ..เสมอหรือเธอจะลบเลือนฉันไปจากหัวใจอยากให้เธอ..ได้รู้..ว่าคน..อย่างฉันแม้อาจไม่ดีเท่านั้นเท่าฝันของเธอแต่ว่าคน..อย่างฉัน..จะรักเพียงเธอเสมอแ ม้ น า น แ ค่ ไ ห น ไ ม่ มี วั นทุกคืนและวันใจฉัน..จะมีไว้รักเพียงเธอ…

ผลงานเพลง รักเล่ห์ สเน่ห์ลวง(Ost.)

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ถ้าหากเธอรู้

, ,