คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ให้มันแล้วไป – อิทธิ พลางกูร

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ให้มันแล้วไป

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ให้มันแล้วไป

ให้มันแล้วแล้วไป ก็แค่หักใจให้ลืมเท่านั้น บอกเธอว่าไงนะ ว่าเสียใจ ว่าเสียใจ แต่เธอไม่ยอมเข้าใจ มันก็ง่ายดาย ก็ง่ายดาย หักใจลืมเสียเถอะ ก็ให้มันแล้วแล้วไป(ดนตรี) ให้มันแล้……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ให้มันแล้วไป

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ให้มันแล้วไป

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ให้มันแล้วไป

เนื้อร้อง เพลง ให้มันแล้วไปให้มันแล้วแล้วไปก็แค่หักใจให้ลืมเท่านั้นบอกเธอว่าไงนะ ว่าเสียใจ ว่าเสียใจแต่เธอไม่ยอมเข้าใจมันก็ง่ายดาย ก็ง่ายดายหักใจลืมเสียเถอะ ก็ให้มันแล้วแล้วไป(ดนตรี)ให้มันแล้วแล้วไปอีกวันถัดไปก็คงจะลืมเมื่อเจอะกับความรัก ที่เข้าใจ ที่ซึ้งใจกว่าคราวที่แล้วมาคราวที่แล้วมา ก็แล้วไป
g
หักใจลืมเสียเถอะ ก็ให้มันแล้วแล้วไป*ให้ผ่านดังลมหายใจ ที่ผ่านแล้วหายให้ผ่านไปดังผืนทราย ที่ไร้ร่องรอยผ่านไปเลย โยนทิ้งไปผ่านไปเลย โยนทิ้งไป อย่าช้า…ก็ให้มันแล้วแล้วไป(ดนตรี) g(ซ้ำ *)อีกวันถัดไปก็คงจะลืมเมื่อเจอะกับความรัก ที่เข้าใจ ที่ซึ้งใจกว่าคราวที่แล้วมาคราวที่แล้วมา ก็แล้วไปหักใจลืมเสียเถอะ ก็ให้มันแล้วแล้วไป(ดนตรี) (fade out)

ผลงานเพลง อิทธิ พลางกูร

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ให้มันแล้วไป

, , , , , , ,