คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง คู่คอง – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง คู่คอง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง คู่คอง

คำว่าฮักเกิดขึ้นที่ใด เกิดกับไผมันบ่สำคัญมันจะอยู่ตรงนั้น บ่หายตามกาลเวลาว่าสิผ่านมาดนปานใด๋ ในหัวใจบ่เคยร้างลายังจดจำทุกถ้อยวาจา ที่เฮาเว้าต่อกันเมื่อสวรรค์แยกกายเฮาสอง จากคู่ครองเป็นคนอื่นไกลเหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นหยัง บ่เคยคิดซังย้อนฮักคนฮู้ สิเคียงข้างให้ได้ฮู้ หัวใจยังคงเดิมบ่มีอีหยังมาพังทลาย ความฮักเฮ……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง คู่คอง

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง คู่คอง

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง คู่คอง

เนื้อร้อง เพลง คู่คองคำว่าฮักเกิดขึ้นที่ใด เกิดกับไผมันบ่สำคัญ
มันจะอยู่ตรงนั้น บ่หายตามกาลเวลา
ว่าสิผ่านมาดนปานใด๋ ในหัวใจบ่เคยร้างลา
ยังจดจำทุกถ้อยวาจา ที่เฮาเว้าต่อกันเมื่อสวรรค์แยกกายเฮาสอง จากคู่ครองเป็นคนอื่นไกล
เหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่
แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นหยัง บ่เคยคิดซัง
ย้อนฮักคนฮู้ สิเคียงข้างให้ได้ฮู้ หัวใจยังคงเดิมบ่มีอีหยังมาพังทลาย ความฮักเฮาสองลงได้
แม้ดินสลายยังมั่นคงคือจั่งตอนเริ่ม
ฮักที่แลก ด้วยแหกกฏฟ้า ถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติม
ความปวดร้าวสิเข้ามาเสริม บ่เคยคิดย่านในวันนี้เฮาเจอกันแล้ว ยังบ่แคล้วจำต้องจากลา
คนที่เฮาตามหา เป็นหยังคือบ่สมใจ
ให้คองถ่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่
ขอเพียงแค่ เธอจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอบ่มีอีหยังมาพังทลาย ความฮักเฮาสองลงได้
แม้ดินสลายยังมั่นคงคือจั่งตอนเริ่ม
ฮักที่แลก ด้วยแหกกฏฟ้า ถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติม
ความปวดร้าวสิเข้ามาเสริม บ่เคยคิดย่านในวันนี้เฮาเจอกันแล้ว ยังบ่แคล้วจำต้องจากลา
คนที่เฮาตามหา เป็นหยังคือบ่สมใจ
ให้คองถ่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่
ขอเพียงแค่ เธอจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอ

เจ้าของผลงานเพลง ก้อง ห้วยไร่

Related Posts

ฟังเพลงสด คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง คู่คอง

, , , , , , ,