คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า เพลง เพียงเราเท่านั้น – หนู มิเตอร์

คอร์ดกีต้า เพลง เพียงเราเท่านั้น

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า เพลง เพียงเราเท่านั้น

: / เพราะใจ ยังไงก็อยู่ที่เธอ ไม่เคยจะเผลอแม้เสี้ยวนาที ใจฉันยังมั่นคง ต่อเธอ คนนี้ รักนั้นที่มี ไม่เคยน้อยลง ถึงมี เรื่องราวที่ผ่านเข้ามา อย่าห่ว……

คอร์ดกีต้า เพลง เพียงเราเท่านั้น

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดกีต้า เพลง เพียงเราเท่านั้น

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า เพลง เพียงเราเท่านั้น

เนื้อร้อง เพลง เพียงเราเท่านั้นเนื้อร้อง เพลง เพียงเราเท่านั้น :
/เพราะใจ ยังไงก็อยู่ที่เธอไม่เคยจะเผลอแม้เสี้ยวนาทีใจฉันยังมั่นคง ต่อเธอ คนนี้รักนั้นที่มี ไม่เคยน้อยลงถึงมี เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาอย่าห่วงเลยนะขออย่ากังวลให้เธอจงมั่นใจ รักที่มากล้นขอเพียงเราสองคน ไม่หลงทางใจ*จะมีแต่เรา จะมีแค่เราจะเป็นเหมือนเงา ไม่ว่าแห่งหนใดจะมีแต่เรา เปรียบเป็นเช่นลม หายใจผูกพัน มีกันและกันตลอดไป**เพราะใจ ยังไงก็ยังรักเธอสม่ำเสมอรักเธอไม่เสื่อมคลายเธอถาม ด้วยสายตา มากมาย แค่ไหนตอบด้วยใจ วันไหนฉันก็รักเธอSOLO :
/(ซ้ำ *,**)ตอบด้วยใจ วันไหนๆฉันก็รักเธอSOLO :

ผลงานเพลง หนู มิเตอร์

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีต้า เพลง เพียงเราเท่านั้น

, ,