คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง เกี่ยวข้าวเกี่ยวรัก – ไชยา มิตรชัย

คอร์ดกี่ต้า เพลง เกี่ยวข้าวเกี่ยวรัก

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง เกี่ยวข้าวเกี่ยวรัก

: มาเถิด เอิ้ง เอย เอ๋ยมา แม่มา มานะมา แม่มา มาเถิด แม่มา มานะมา มาเลย มาเถิดแม่ตาหวาน มาเกี่ยวคู่กัน ใกล้ใกล้ ไม่อยากให้น้องอยู่ไกล เดี๋ยวแรงใจพี่จะไม่มี ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง เกี่ยวข้าวเกี่ยวรัก

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดกี่ต้า เพลง เกี่ยวข้าวเกี่ยวรัก

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง เกี่ยวข้าวเกี่ยวรัก

เนื้อ เพลง เกี่ยวข้าวเกี่ยวรักเนื้อ เพลง เกี่ยวข้าวเกี่ยวรัก: มาเถิด เอิ้ง เอย เอ๋ยมา แม่มา มานะมา แม่มา มาเถิด แม่มา มานะมา มาเลยมาเถิดแม่ตาหวาน มาเกี่ยวคู่กัน ใกล้ใกล้ไม่อยากให้น้องอยู่ไกล เดี๋ยวแรงใจพี่จะไม่มีก็ใจของพี่สี่ห้อง มีแต่น้องอยู่เต็มพื้นที่รีบมาเร็วเร็วเข้าซี (รีบมาเร็วเร็วเข้าซี)มาเกี่ยวข้างพี่นี้เถิดเอย(ลูกคู่) เอ่อ เอ๊ย ข้างพี่เอยรีบมาเร็วเร็วเข้าซีมาเกี่ยวข้างพี่นี้เถิดเอย ขอใจน้องคนเดียว มากำแทนเคียวในมือ ให้พี่ไม่ได้เชียวหรือ คนใจซื่อหยั่งพี่นี้หนาพี่นี้รักจริงไม่หลอก ใจมันบอกตั้งแต่สบตาไม่เชื่อถามหุ่นไล่กา (ไม่เชื่อถามหุ่นไล่กา)ถามควายข้างหน้าก็ได้เอย(ลูกคู่) เออ เคย ข้างหน้าเอยไม่เชื่อถามหุ่นไล่กาถามควายข้างหน้าก็ได้เอย* รักพี่เถิดแก้วตา พี่ให้สัญญาแน่นแน่ ใจพี่จะไม่ผันแปร จะดูแลน้องชั่วชีวี หญิงใดก็ไม่เกี่ยวข้อง มีแต่น้องหนึ่งในใจพี่ รวงข้าวที่เห็นมากมี (รวงข้าวที่เห็นมากมี) น้อยกว่าใจพี่รักน้องเอย (ลูกคู่) เออ เอย รักน้องเอย รวงข้าวที่เห็นมากมี น้อยกว่าใจพี่รักน้องเอย (ดนตรี) (ซ้ำ * )มาเถิดเอิ๊ง เอย เอ๋ยมา แม่มา มานะมา แม่มามาเถิดแม่มา มาเกี่ยวใจพี่ไปได้เลย

เจ้าของผลงานเพลง ไชยา มิตรชัย

มิวสิควีดีโอ เพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง เกี่ยวข้าวเกี่ยวรัก