คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร เพลง แม่เอยแม่จ๋า – สิงโต (THE STAR 5)

คอร์ดกีต้าร เพลง แม่เอยแม่จ๋า

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร เพลง แม่เอยแม่จ๋า

แม่เอยแม่จ๋า สิงโต TH STR 5 แม่เอยแม่จ๋า เลี้ยงลูกเติบโตขี้นมาเหนื่อยไหมตั้งแต่ยังเล็ก แม่ทิ้งหลายอย่างเพื่อลูกมากมายให้ลูกได้มีวันนี้สู้ทำทุกสิ่ง ให้ลูกได้มีเส้นทางที่ดีลูกเรียนหนังสือแม่ต้องลำบากส่งเสียกี่ปีแต่แม่ไม่มีท้อใจ* แม่ทิ้งความฝัน เพื่อให้ฝันของลูกเป็นจริงแม่ทิ้งเวลาทิ้งทุกสิ่งเพื่อลูกเท่าไหร่จากนี้จะขอใช้ความรักและความฝัน เพื่……

คอร์ดกีต้าร เพลง แม่เอยแม่จ๋า

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดกีต้าร เพลง แม่เอยแม่จ๋า

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร เพลง แม่เอยแม่จ๋า

เนื้อร้อง เพลง แม่เอยแม่จ๋าแม่เอยแม่จ๋า สิงโต TH STR 5
แม่เอยแม่จ๋า เลี้ยงลูกเติบโตขี้นมาเหนื่อยไหม
ตั้งแต่ยังเล็ก แม่ทิ้งหลายอย่างเพื่อลูกมากมาย
ให้ลูกได้มีวันนี้
สู้ทำทุกสิ่ง ให้ลูกได้มีเส้นทางที่ดี
ลูกเรียนหนังสือแม่ต้องลำบากส่งเสียกี่ปี
แต่แม่ไม่มีท้อใจ* แม่ทิ้งความฝัน เพื่อให้ฝันของลูกเป็นจริง
แม่ทิ้งเวลาทิ้งทุกสิ่งเพื่อลูกเท่าไหร่
จากนี้จะขอใช้ความรักและความฝัน เพื่อตอบแทนด้วยใจ
ดูแลแม่ไปตลอดกาล** แม่เอยแม่จ๋า ขอเอ่ยคำว่ารักแม่สักครั้ง
ขอบคุณที่แม่ดูแลเรื่อยมา
จากนี้ จะทำความฝันให้แม่ภูมิใจซ้ำ *,**

ศิลปิน สิงโต (THE STAR 5)

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกีต้าร เพลง แม่เอยแม่จ๋า

, ,