คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง เฒ่าทะเล – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดกีต้าร์ เพลง เฒ่าทะเล

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง เฒ่าทะเล

INTRO: เฒ่าอํ่าลูกเลเมืองใต้ พํานักอาศัยอยู่ชายฝั่งทะเล เติบโตมากับเรือตังเก อาชีพชาวเลเป็นชาวประมง สมบัติคือเรือลําเก่า อายุรุ่นราวรุ่นคราวคนเฒ่า หาปลาตั้ง……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง เฒ่าทะเล

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดกีต้าร์ เพลง เฒ่าทะเล

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง เฒ่าทะเล

เนื้อร้อง เพลง เฒ่าทะเลINTRO:เฒ่าอํ่าลูกเลเมืองใต้พํานักอาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลเติบโตมากับเรือตังเกอาชีพชาวเลเป็นชาวประมง สมบัติคือเรือลําเก่า อายุรุ่นราวรุ่นคราวคนเฒ่า หาปลาตั้งแต่คํายันเช้า งานหนักงานเบาเฒ่าอํ่าไม่ถอยร้อยเอ็ดเจ็ดย่านสมุทรเรื่องราวมนุษย์ได้เคยฟันฝ่าเฒ่าอํ่าคือชายหาปลาเหนือโชคชะตาด้วยการกระทํา(ดนตรี) เฒ่าเลโชกโชนชีวิต เรียนรู้ถูกผิดจากมหาสมุทร ว่าคนเราย่อมมีวันสิ้นสุด อันชีวิตมนุษย์มีระยะเวลาฤดูกาลผลัดกันมาเยือนไม่สะทกสะเทือนสายลมแสงแดดอายุปาเข้าไปหลักแปดออด ๆ แอด ๆ ของธรรมดา ลุงแก่เรือตังเกเก่า รอยรั่วรอยร้าวตามอายุขัย สองสิ่งร่วมทะยานไกล ร่วมวันร่วมวัยจุดหมายเดียวกัน(ดนตรี)วันอุกาฟ้าเหลืองทะเลสะเทือนสายลมเป็นบ้าแต่เฒ่าอํ่ายังยํ่าใจออกหาปลามันคือค่ายาค่าพยาบาลอันชีวิตชาวประมงจน ๆอยู่ด้วยความอดทนแล่นไปข้างหน้าจุดหมายย่อมหมายชีวิตปลาไปนํากลับมาเลี้ยงชีวิตคน ถึงลมฝนกระหนํ่าซํ้าเติม หนาวสั่นสะเทิ้มท้าทายคนกล้า ผู้เฒ่าก็รู้อยู่เต็มอุรา หนทางข้างหน้าเป็นได้สองทาง ทางหนึ่งรอดกลับมาถึงฝั่ง อีกทางหนึ่งฝังร่างลงกลางทะเล ชายเฒ่ากับเจ้าเรือตังเก หันหน้าออกทะเลไม่เห็นคืนมา (ดนตรี) (2 ครั้ง)มรสุมพัดผ่านพ้นไปท้องฟ้าสดใสทะเลเงียบสงบผู้คนยังถกเถียงกันไม่จบถึงผู้เฒ่าชราหายลงทะเลเฒ่าอํ่าอําลาจากไปไม่ใช่นิยายไม่ใช่วีรกรรมใครจะรู้ถึงการกระทําของผู้เฒ่าอํ่า ผู้เฒ่าทะเล

ผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าร์ เพลง เฒ่าทะเล

, , , , , , ,