คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost.สามีตีตรา) – เอสดีเอฟ (SDF)

คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost.สามีตีตรา)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost.สามีตีตรา)

ความรักที่ฉันให้เธอ จะวันไหนก็มีแค่เธอและเป็นรักจากใจเสมอ ไม่ว่าคนไหนจะพูดยังไงแต่ฉันก็จะมั่นคง และซื่อตรงกับเธอเรื่อยไปไม่ว่าพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อไหร่ ก็จะรักแต่เธอเท่านั้นสิ่งใดผันและหมุนวนเปลี่ยนไป แต่ขอให้เธอได้เข้าใจจิตใจฉันไม่คิดจะเปลี่ยนไป ขอให้มั่นใจคน คนนี้ เกิดมาเพื่อจะรักเธอ เกิดมาเพื่อเป็นของเธอนั่นคือสิ่งที่ฟ้านั้นตั้งใจคน คนน……

คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost.สามีตีตรา)

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost.สามีตีตรา)

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost.สามีตีตรา)

เนื้อ เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost.สามีตีตรา)ความรักที่ฉันให้เธอ จะวันไหนก็มีแค่เธอ
และเป็นรักจากใจเสมอ ไม่ว่าคนไหนจะพูดยังไง
แต่ฉันก็จะมั่นคง และซื่อตรงกับเธอเรื่อยไป
ไม่ว่าพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อไหร่ ก็จะรักแต่เธอเท่านั้นสิ่งใดผันและหมุนวนเปลี่ยนไป แต่ขอให้เธอได้เข้าใจ
จิตใจฉันไม่คิดจะเปลี่ยนไป ขอให้มั่นใจคน คนนี้ เกิดมาเพื่อจะรักเธอ เกิดมาเพื่อเป็นของเธอ
นั่นคือสิ่งที่ฟ้านั้นตั้งใจ
คน คนนี้ ไม่ว่าอีกนานเท่าไร จะมีแต่เธอเรื่อยไป
ตราบวันนี้จนถึงวันสุดท้าย ฉันสัญญาความรักของเราสองคน ก็เป็นเรื่องของเราสองคน
อย่าไปสนไปฟังเหตุผล ไม่ว่าคนไหนจะพูดยังไง
แค่ขอให้เรารักกัน เธอมีฉันอยู่กันเรื่อยไป
ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ก็จะรักแต่เธอเท่านั้นสิ่งใดผันและหมุนวนเปลี่ยนไป แต่ขอให้เธอได้เข้าใจ
จิตใจฉันไม่คิดจะเปลี่ยนไป ขอให้มั่นใจคน คนนี้ เกิดมาเพื่อจะรักเธอ เกิดมาเพื่อเป็นของเธอ
นั่นคือสิ่งที่ฟ้านั้นตั้งใจ
คน คนนี้ ไม่ว่าอีกนานเท่าไร จะมีแต่เธอเรื่อยไป
ตราบวันนี้จนถึงวันสุดท้าย ฉันสัญญาคน คนนี้ เกิดมาเพื่อจะรักเธอ เกิดมาเพื่อเป็นของเธอ
นั่นคือสิ่งที่ฟ้านั้นตั้งใจ
คน คนนี้ ไม่ว่าอีกนานเท่าไร จะมีแต่เธอเรื่อยไป
ตราบวันนี้จนถึงวันสุดท้าย ฉันสัญญาคน คนนี้ เกิดมาเพื่อจะรักเธอ เกิดมาเพื่อเป็นของเธอ
นั่นคือสิ่งที่ฟ้านั้นตั้งใจ
คน คนนี้ ไม่ว่าอีกนานเท่าไร จะมีแต่เธอเรื่อยไป
ตราบวันนี้จนถึงวันสุดท้าย ฉันสัญญาคน คนนี้ เกิดมาเพื่อจะรักเธอ เกิดมาเพื่อเป็นของเธอ
นั่นคือสิ่งที่ฟ้านั้นตั้งใจ
คน คนนี้ ไม่ว่าอีกนานเท่าไร จะมีแต่เธอเรื่อยไป
ตราบวันนี้จนถึงวันสุดท้าย ฉันสัญญาฉันสัญญา

ผลงานเพลง เอสดีเอฟ (SDF)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost.สามีตีตรา)