คอร์ดเพลง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง รถไฟ – เดอะเยอร์ส (The Yers)

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง รถไฟ

เนื้อเพลงท่อนฮิต ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง รถไฟ

อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง แมลงก็เปลี่ยนสีไปเงินตราเริ่มขาดแคลน เลือกเดินแทนนั่งรถไฟเมื่อตัวเราหมดแรง หยุดเดินและพักหายใจ ต่อไป*ฉันมาได้ไกลแค่เพียงเท่านี้ หนทางที่มียังอีกแสนไกลหันมองกลับไปได้เพียงแค่นี้ รถไฟวิ่งหนีจากตัวฉันไปอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง แดดแรงจนอยากหายไปแต่ตัวเธอไม่แคร์ ไม่เคยให้ความสนใจอะไร(*)ฉันมาได้ไกลแค่เพียงเท่านี้ หนทา……

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง รถไฟ

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง รถไฟ

เนื้อร้อง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง รถไฟ

เนื้อร้อง เพลง รถไฟอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง
แมลงก็เปลี่ยนสีไป
เงินตราเริ่มขาดแคลน
เลือกเดินแทนนั่งรถไฟ
เมื่อตัวเราหมดแรง
หยุดเดินและพักหายใจ ต่อไป*ฉันมาได้ไกลแค่เพียงเท่านี้
หนทางที่มียังอีกแสนไกล
หันมองกลับไปได้เพียงแค่นี้
รถไฟวิ่งหนีจากตัวฉันไป
อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง
แดดแรงจนอยากหายไป
แต่ตัวเธอไม่แคร์
ไม่เคยให้ความสนใจอะไร
(*)ฉันมาได้ไกลแค่เพียงเท่านี้
หนทางที่มียังอีกแสนไกล
หันมองกลับไปได้เพียงเท่านี้
รถไฟวิ่งหนีจากตัวฉันไปอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง
แมลงเริ่มเปลี่ยนสีไป

เจ้าของผลงานเพลง เดอะเยอร์ส (The Yers)

Related Posts

ฟังเพลง mp3 ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง รถไฟ

, , , , , , ,