คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง อยากเป็นคนนั้น Ost. แรงปรารถนา – เอบี นอร์มอล (AB normal)

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง อยากเป็นคนนั้น Ost. แรงปรารถนา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง อยากเป็นคนนั้น Ost. แรงปรารถนา

(กวาง) เธอไม่เคยจะรู้ และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายใน ที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็น และไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มัน ต้องไหลโรยริน นองอยู่ในหัวใจ เพราะฉันนั้น รู้สึกกับเธอมากไปรู้สึกกับเธอทั้งใจ แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันด้วยหัวใจอยากเป็นคนนั้น คนที่เค้าได้มีเธอข้างกายอยากจะทำทุกทาง เพื่อให้เ……

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง อยากเป็นคนนั้น Ost. แรงปรารถนา

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง อยากเป็นคนนั้น Ost. แรงปรารถนา

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง อยากเป็นคนนั้น Ost. แรงปรารถนา

เนื้อร้อง เพลง อยากเป็นคนนั้น Ost. แรงปรารถนา(กวาง) เธอไม่เคยจะรู้ และไม่เคยเข้าใจ
สิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายใน ที่มันอยู่ในใจฉัน
เธอไม่เคยจะเห็น และไม่เคยได้ยิน
แต่ละหยดน้ำตาที่มัน ต้องไหลโรยริน นองอยู่ในหัวใจเพราะฉันนั้น รู้สึกกับเธอมากไป
รู้สึกกับเธอทั้งใจ แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันด้วยหัวใจ
อยากเป็นคนนั้น คนที่เค้าได้มีเธอข้างกาย
อยากจะทำทุกทาง เพื่อให้เธอหันมองและสนใจ
แต่ไม่รู้ต้องทำยังไง ไม่รู้ต้องทำแค่ไหน เธอจะรักกัน…(มาเรียม) จะต้องยอมต้องแพ้ ต้องทำอย่างไร
ที่จะทำให้เธอนั้นยอมเปิดใจ เพื่อรักคนอย่างฉันเพราะฉันนั้น รู้สึกกับเธอมากไป
รู้สึกกับเธอทั้งใจ แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันด้วยหัวใจ
อยากเป็นคนนั้น คนที่เค้าได้มีเธอข้างกาย
อยากจะทำทุกทาง เพื่อให้เธอหันมองและสนใจ
แต่ไม่รู้ต้องทำยังไง ไม่รู้ต้องทำแค่ไหน เธอจะรักกัน…(กวาง) เพราะฉันนั้น รู้สึกกับเธอมากไป
(มาเรียม) รู้สึกกับเธอทั้งใจ
(กวาง) แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้(พร้อมกัน) อยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักกันด้วยหัวใจ
อยากเป็นคนนั้นคนที่เค้าได้มีเธอข้างกาย
อยากจะทำทุกทางเพื่อให้เธอหันมองและสนใจ
(กวาง) แต่ไม่รู้ต้องทำยังไง
(มาเรียม) ไม่รู้ต้องทำแค่ไหน
(พร้อมกัน) เธอจะรักกัน(พร้อมกัน) อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันด้วยหัวใจ
(มาเรียม) อยากเป็นคนนั้น คนที่เค้าได้มีเธอข้างกาย…

เจ้าของผลงานเพลง เอบี นอร์มอล (AB normal)

ฟังเพลง คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง อยากเป็นคนนั้น Ost. แรงปรารถนา