คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เธอที่รัก(ชูวับบ) – พาราด็อก (Paradox)

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เธอที่รัก(ชูวับบ)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เธอที่รัก(ชูวับบ)

ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้ว โวว โวชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้ว โวว โว ใครเคยเพ้อรำพันฉันรักเธอสุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบเปรียบรักเราเล่นเป็นรักลองสองใจคงเป็นไปกันได้ใครรักเธอมั่นฉันนั้นเอง อยู่ใกล้เธอนี่ไงที่รัก*เธอนั้นเป็นคนดีสถิตอยู่ที่นั้นกลางดวงหทัยเรานั้นมีจิตเหมือนกันคือรัก รัก รักโอว์เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรั……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เธอที่รัก(ชูวับบ)

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เธอที่รัก(ชูวับบ)

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เธอที่รัก(ชูวับบ)

เนื้อร้อง เพลง เธอที่รัก(ชูวับบ)ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้ว โวว โว
ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้ว โวว โว
ใครเคยเพ้อรำพันฉันรักเธอสุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบ
เปรียบรักเราเล่นเป็นรักลองสองใจคงเป็นไปกันได้
ใครรักเธอมั่นฉันนั้นเอง อยู่ใกล้เธอนี่ไงที่รัก
*เธอนั้นเป็นคนดีสถิตอยู่ที่นั้นกลางดวงหทัย
เรานั้นมีจิตเหมือนกันคือรัก รัก รัก
โอว์เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรัก รัก รัก…
ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้ว โวว โว
ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้ว โวว โว
ฟังเพลงรักดังก้องห้องหัวใจให้ครึ้มรักไม่มีใครมาเทียบ
เปรียบเสียงเสนาะเกิดเพราะเราเฝ้าหลงรักไม่มีใครมาหัก
ความรักเราได้หากขวัญใจให้ฉันเรียกเธอว่าที่รัก
*ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้ว โวว โว
ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้ว โวว โว
………………………
……………………..
ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้ว โวว โว
ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้ว โวว โว
ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้ว โวว โว
ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้ว โวว โว

เจ้าของผลงานเพลง พาราด็อก (Paradox)

ฟังเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เธอที่รัก(ชูวับบ)