คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง พบรักที่ปากน้ำโพ – หนู มิเตอร์

คอร์ดกีตา เพลง พบรักที่ปากน้ำโพ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง พบรักที่ปากน้ำโพ

พื่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยาล่องเรือไป..ขายค้าเดินทางมาหลายร้อย..กิโลสายัณห์คล้อยต่ำ ลอยลำถึงปากน้ำโพหันหัวเรือล่ามโซ่ ค้างปากน้ำโพ..สักคืนพี่เร่ร่อนนอนกินกับเรือ น้องจงคิดเอื้อเฟื้อให้จอดเรือหน้าบ้านขวัญยืนคืนนี้เดือนแจ่ม ขอจอดพักแรมซักคืนพอรุ่งเช้า นอนตื่นจะลาขวัญยืน ล่องเรือ..ต่อไป// เป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพ// พบน้องคนโก้ ผูกโบว์ใส่เส……

คอร์ดกีตา เพลง พบรักที่ปากน้ำโพ

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดกีตา เพลง พบรักที่ปากน้ำโพ

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง พบรักที่ปากน้ำโพ

เนื้อร้อง เพลง พบรักที่ปากน้ำโพพื่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยา
ล่องเรือไป..ขายค้า
เดินทางมาหลายร้อย..กิโล
สายัณห์คล้อยต่ำ ลอยลำถึงปากน้ำโพ
หันหัวเรือล่ามโซ่ ค้างปากน้ำโพ..สักคืนพี่เร่ร่อนนอนกินกับเรือ น้องจงคิดเอื้อเฟื้อ
ให้จอดเรือหน้าบ้านขวัญยืน
คืนนี้เดือนแจ่ม ขอจอดพักแรมซักคืน
พอรุ่งเช้า นอนตื่น
จะลาขวัญยืน ล่องเรือ..ต่อไป// เป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพ
// พบน้องคนโก้ ผูกโบว์ใส่เสื้อสี..ไพร
// น้ำใจเอื้อเฟื้อ หนุ่มเรือไม่อยากลาไกล
// อยากขายเรือ ซื้อนา ซื้อไร่
// อยากอยู่ใกล้ แม่ขน..ตางอน
//// รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตา ต้องถอยเรือ..ก่อนหนา
//// แม่ขวัญตา พี่ขอลาก่อน
//// ชาวเรือต้อยต่ำ ตัวดำเหมือนดินนาดอน
//// โบกมือลาแก้วตาขวัญอ่อน แม่ขนตางอน
//// อย่าลืม..ชาวเรือ[/ ,/// ]

เจ้าของผลงานเพลง หนู มิเตอร์

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดกีตา เพลง พบรักที่ปากน้ำโพ

, , , , , , ,