คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง แตกต่างไป – วิเศษนิยม (Viset-Niyom)

คอร์ดกีตา เพลง แตกต่างไป

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง แตกต่างไป

: อยาก…ให้รู้.. ว่าเรา ต่างคน ต่างกัน เกินไป บอก…เอาไว้.. ว่าเรา ต่างคน ต่างไป แล้วกัน นาน กว่านาน กว่านาน ให้เรา ซื่อความหมาย.. นาน อาจนาน กว่านาน กว่าเรา จะเข้าใจ.. * แตกต่างไป ไม่คล้ายกั……

คอร์ดกีตา เพลง แตกต่างไป

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดกีตา เพลง แตกต่างไป

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง แตกต่างไป

เนื้อร้อง เพลง แตกต่างไปเนื้อร้อง เพลง แตกต่างไป : อยาก…ให้รู้.. ว่าเรา ต่างคน ต่างกัน เกินไป บอก…เอาไว้.. ว่าเรา ต่างคน ต่างไป แล้วกัน นาน กว่านาน กว่านาน ให้เรา ซื่อความหมาย.. นาน อาจนาน กว่านาน กว่าเรา จะเข้าใจ..* แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน ความเห็นไม่เคยตรงกัน เพราะเรา.. แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน และคงอีกนาน กว่าฉันนั้น จะเข้าใจ…(Solo) (2 time) ซ้ำ* วัน..ผ่านพ้นไป..ยิ่งดู ยิ่งไม่ไกล วัน..สุดท้าย..คงต้องมี..สักวัน ฉันว่าเธอก็คง.. ฉันเองก็เช่นกัน.. เพราะเรา.. แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน ความเห็นไม่เคยตรงกัน เพราะเรา.. แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน และคงอีกนาน กว่าฉันนั้น จะ.. แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน ความเห็นไม่เคยตรงกัน เพราะเรา.. แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน และคงอีกนาน กว่าฉันนั้น จะเข้าใจ…(Solo) (2 time)

เจ้าของผลงานเพลง วิเศษนิยม (Viset-Niyom)

ฟังเพลงสด คอร์ดกีตา เพลง แตกต่างไป

, , , , , ,