คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ลบภาพเธอ – วง เด็กวัด(ยัง)

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ลบภาพเธอ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ลบภาพเธอ

……….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เ……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ลบภาพเธอ

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ลบภาพเธอ

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ลบภาพเธอ

เนื้อร้อง เพลง ลบภาพเธอ……….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….

เจ้าของผลงานเพลง วง เด็กวัด(ยัง)

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ลบภาพเธอ

,