คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง ชวนป๋วย – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดกี่ต้า เพลง ชวนป๋วย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง ชวนป๋วย

(พูด) ชวนป๋วย เอาป่าไปสร้างเขื่อน ตราลูกอกตัญญู ดวงใจของใครแหลก แผ่นดินของใครเศร้า อุทยานแห่งชาติไทยเรา ป่าและเขา เขาไปสร้างเขื่อน(ดนตรี) ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง ชวนป๋วย

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน คอร์ดกี่ต้า เพลง ชวนป๋วย

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง ชวนป๋วย

เนื้อ เพลง ชวนป๋วย(พูด) ชวนป๋วย เอาป่าไปสร้างเขื่อน ตราลูกอกตัญญู ดวงใจของใครแหลก แผ่นดินของใครเศร้า อุทยานแห่งชาติไทยเรา ป่าและเขา เขาไปสร้างเขื่อน
(ดนตรี)ชื่อเหมือนยาแก้ไอ ป่าเขาจะวอดวายเพียงเพื่อกระแสไฟ หรือเพื่อใครให้เขามาเกิดเหนือที่แก่งเสือเต้น เมืองใต้สะตอแกร่งกรุงอุทยานแห่งชาติแม่วง ต้นน้ำลำห้วยขาแข้งเขาจะเอาสร้างเขื่อน เขาจะไปสร้างเขื่อน(ดนตรี)ฟังเสียงคนรักป่า สืบทอดเจตนาคนต้องใช้ไฟฟ้า แต่ไม่ควรทำลายป่าเขาโลกกำลังแห้งขอด เพราะป่าฝนถูกทำร้ายเรามาช่วยกันประหยัดไฟ ทำไมต้องไปสร้างเขื่อนทำไมต้องสร้างเขื่อน ทำไมต้องสร้างเขื่อน(ดนตรี) ชาตินี้ประชาชน คงทุกข์ทนสู้ตามลำพัง มีพรรคใดใจหวัง ร่วมยับยั้งสร้างเขื่อนปั่นไฟ แล้วดวงใจของใครแหลก แผ่นดินของใครเศร้า อุทยานแห่งชาติไทยเรา ป่าและเขา เขาไปสร้างเขื่อนโอ๊ยเขื่อน โอ๊ยเขื่อน โลกนี้คนบิดเบือนป่าและเขา เขาไปสร้างเขื่อน * โอ๊ยเขื่อน โอ๊ยเขื่อน โลกนี้คนบิดเบือน ชวนป๋วยเอาป่าไปสร้างเขื่อน (ซ้ำ *, *)

ผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกี่ต้า เพลง ชวนป๋วย

, , , , , , ,