คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง มะเมี๊ยะ – จรัล มโนเพชร

คอร์ดกีต้าร์ เพลง มะเมี๊ยะ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง มะเมี๊ยะ

มะเมี๊ยะเป๋นสาวแม่ก้า คนพม่าเมืองมะละ+++งามล้ำเหมือนเดือนส่างแสง คนมาแย่งหลงฮักสาวมะเมี๊ยะบ่ยอมฮักไผ มอบใจ๋ฮื้อหนุ่มเจื้อเจ้าเป็นลูกอุปราชเท้าเจียงใหม่ แต่เมื่อเจ้าชายจ๋บก๋านศึกษาจ๋ำต้องลาจากมะเมี๊ยะไป เหมือนโดนมีดซั๊บดาบฟันหัวใจ๋ปลอมเป๋นป้อจายหนีตามมา เจ้าชายเป๋นราชบุตรแต่สุดที่รักเป๋นพม่า ผิดประเพณีสืบมาต้องร้างราแย่งทางโอ๊ โอ้ ก็เมื่อวันน……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง มะเมี๊ยะ

คอร์ดกีตาร์ ง่าย คอร์ดกีต้าร์ เพลง มะเมี๊ยะ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง มะเมี๊ยะ

เนื้อ เพลง มะเมี๊ยะมะเมี๊ยะเป๋นสาวแม่ก้า คนพม่าเมืองมะละ+++
งามล้ำเหมือนเดือนส่างแสง คนมาแย่งหลงฮักสาว
มะเมี๊ยะบ่ยอมฮักไผ มอบใจ๋ฮื้อหนุ่มเจื้อเจ้า
เป็นลูกอุปราชเท้าเจียงใหม่ แต่เมื่อเจ้าชายจ๋บก๋านศึกษา
จ๋ำต้องลาจากมะเมี๊ยะไป เหมือนโดนมีดซั๊บดาบฟันหัวใจ๋
ปลอมเป๋นป้อจายหนีตามมา เจ้าชายเป๋นราชบุตร
แต่สุดที่รักเป๋นพม่า ผิดประเพณีสืบมาต้องร้างราแย่งทาง
โอ๊ โอ้ ก็เมื่อวันนั้นวันที่ต้องส่งคืนบ้านนาง
เจ้าชายก็จั๊ดขบวนจ๊าง ไปส่งนางคืนทั้งน้ำต๋า
มะเมี๊ยะตรอมใจ๋ อาลัยขื่นขม ถวายบังคมทูลลา
สยายผมลงเจ๊ดบาทบาทา ขอลาไปก่อนแล้วจ๊าดนี้
เจ้าชายก็ตรอมใจ๋ตาย มะเมี๊ยะเลยไปบวชชี
ความฮักมั๊กเป๋นจะนี้แลเฮ้อ

ผลงานเพลง จรัล มโนเพชร

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดกีต้าร์ เพลง มะเมี๊ยะ

, , , , , , ,