คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า เพลง ดอกไม้ในใจฉัน – วาริน (Warin)

คอร์ดกีต้า เพลง ดอกไม้ในใจฉัน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า เพลง ดอกไม้ในใจฉัน

( 2 times ) สายลมโบกพัดโชยมา ย้ำเตือนหัวใจได้ผ่อนคลาย แสงแดดสะท้อนลงมา สายน้ำกลายเป็นสีทอง เหมือนกับฉันที่รู้สึก กับ เธอ… อยู่อย่างนั้น ลา ลา ลา ลา.. ……

คอร์ดกีต้า เพลง ดอกไม้ในใจฉัน

คอร์ดกีตาร์ ง่าย คอร์ดกีต้า เพลง ดอกไม้ในใจฉัน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า เพลง ดอกไม้ในใจฉัน

เนื้อร้อง เพลง ดอกไม้ในใจฉันเนื้อร้อง เพลง ดอกไม้ในใจฉัน ( 2 times )สายลมโบกพัดโชยมา ย้ำเตือนหัวใจได้ผ่อนคลายแสงแดดสะท้อนลงมา สายน้ำกลายเป็นสีทองเหมือนกับฉันที่รู้สึก กับ เธอ… อยู่อย่างนั้นลา ลา ลา ลา.. * ช่างสวยงาม ไม่เลือนลาง และไม่ลบไม่เลือนจางหาย(จากใจ) ดั่งดอกไม้ อยู่ในใจฉัน อยู่ในนั้น พัดปลิวไสว อยู่ในใจฉัน อยู่ในนั้น ไม่ต้องไปไหน ไม่มีอะไรมาทำร้ายเธอได้ ให้เธอยังงดงามต่อไปแม้ว่าท้องฟ้า มืดสลายหายไป แต่ใจฉันมีแต่เธอ มีแต่เธอ มีแต่เธอ…ลา ลา ลา ลา( * )โอ้เจ้าดอกไม้ เจ้าเบ่งบาน งดงามกว่าใครลา ลา ลา ลา ทำได้เพียงจ้องมองไม่อาจเก็บไว้..ลา ลา ลา ลา กลิ่นความหอมของเธอไม่จางหายอยู่ในใจ อยู่ในใจ ลา ลา ลา ลา.. เจ้าดอกไม้

ศิลปิน วาริน (Warin)

ฟังเพลงสด คอร์ดกีต้า เพลง ดอกไม้ในใจฉัน

, , , , , , ,