คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง สิให้เว้าอีหยัง – ไผ่ พงศธร

คอร์ดกีต้าร์ เพลง สิให้เว้าอีหยัง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง สิให้เว้าอีหยัง

ลองเป็นอ้ายด สิฮู้ว่าเว้าบ่ออกเป็นจังใด๋ยังบ่ได้ทัน เตรียมหัวใจ เพื่อเอาไว้ฟังคำบอกลา…ลองเป็นอ้ายดู สิฮู้ว่ากลั้นบ่อยู่ดอกน้ำตาเมื่อได้ฮู้โต เมื่อได้ฮู้ว่า เจ้าบ่อยากสิอยู่ข้าง ๆ…* ได้ยินอยู่…ได้ยินทุกคำที่เจ้าพยายาม ขอโทษทุกอย่างแต่หัวใจ…อ้ายกำลังพัง ฮู้บ่นางบ่น่าต้องถาม ว่าเป็นหยังคือเงียบไป…**แล้วสิให้เว้าอีหยัง เว้าอีหยังเฮ……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง สิให้เว้าอีหยัง

คอร์ดกีตาร์ ง่าย คอร์ดกีต้าร์ เพลง สิให้เว้าอีหยัง

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง สิให้เว้าอีหยัง

เนื้อ เพลง สิให้เว้าอีหยังลองเป็นอ้ายด สิฮู้ว่าเว้าบ่ออกเป็นจังใด๋
ยังบ่ได้ทัน เตรียมหัวใจ เพื่อเอาไว้ฟังคำบอกลา…
ลองเป็นอ้ายดู สิฮู้ว่ากลั้นบ่อยู่ดอกน้ำตา
เมื่อได้ฮู้โต เมื่อได้ฮู้ว่า เจ้าบ่อยากสิอยู่ข้าง ๆ…* ได้ยินอยู่…ได้ยินทุกคำ
ที่เจ้าพยายาม ขอโทษทุกอย่าง
แต่หัวใจ…อ้ายกำลังพัง ฮู้บ่นาง
บ่น่าต้องถาม ว่าเป็นหยังคือเงียบไป…**แล้วสิให้เว้าอีหยัง เว้าอีหยัง
เฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดี
ฮักเจ้าเพียงใด ยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้
ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออ้าย…
แล้วสิให้เว้าอีหยัง เพื่ออีหยัง
เมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจ
อ้ายเข้าใจพอ แต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอ้าย
แฮงเว้าอ้ายกะแฮงเจ็บหลาย
อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย…คำที่อยากเว้า คืออ้ายสิขอให้เจ้าบ่ต้องไป
แต่กะได้เว้า…แค่ในใจ อ้ายเฮ็ดอิหยังบ่ได้เลย…
บ่ได้โกรธไผ จังใด๋แล้วอ้ายต้องอยู่ให้คุ้นเคย
บ่ต้องคิดมาก บ่ว่าเลย บ่ต้องห่วงอ้ายบ่เป็นหยัง…(*,**)แล้วสิให้เว้าอีหยัง เว้าอีหยัง
เฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดี
ฮักเจ้าเพียงใด ยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้
ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออ้าย…
แล้วสิให้เว้าอีหยัง เพื่ออีหยัง
เมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจ
อ้ายเข้าใจพอ แต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอ้าย
คั่นเว้าอ้ายต้องน้ำตาไหล อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย
คั่นเว้าอ้ายต้องน้ำตาไหล อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย

รวมผลงานเพลง ไผ่ พงศธร

Related Posts

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีต้าร์ เพลง สิให้เว้าอีหยัง

, , , , , ,