คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เราและนาย – เสก โลโซ (Sek Loso)

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เราและนาย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เราและนาย

วันคืนที่เนิ่นนาน ที่มีเราสองคนดิ้นรนสู้ทน เพื่อความฝันมีคำสัญญา ว่าเราไม่ทอดทิ้งกันแม้คืนและวันจะโหดร้าย* ไม่อาจทำให้ใจ ของเรานั้นเปลี่ยนผันสัญญาที่ให้กัน ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพื่อนจะมี จะมีเราและนายเสมอ** จากวันนี้ จะมีเรา เราและนายจดจำไว้ ตลอดไป ไม่ทิ้งกันหากมีเราจะมีนาย ร่วมทางไม่มีไหวหวั่นคือเพื่อนกัน เพื่อนตายตลอดไป(คือเพื่อนกัน เ……

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เราและนาย

คอร์ดกีตาร์ ง่าย คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เราและนาย

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เราและนาย

เนื้อ เพลง เราและนายวันคืนที่เนิ่นนาน ที่มีเราสองคน
ดิ้นรนสู้ทน เพื่อความฝัน
มีคำสัญญา ว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน
แม้คืนและวันจะโหดร้าย* ไม่อาจทำให้ใจ ของเรานั้นเปลี่ยนผัน
สัญญาที่ให้กัน ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
เพื่อนจะมี จะมีเราและนายเสมอ** จากวันนี้ จะมีเรา เราและนาย
จดจำไว้ ตลอดไป ไม่ทิ้งกัน
หากมีเราจะมีนาย ร่วมทางไม่มีไหวหวั่น
คือเพื่อนกัน เพื่อนตายตลอดไป
(คือเพื่อนกัน เพื่อนตายตลอดไป)( * , ** , ** )

รวมผลงานเพลง เสก โลโซ (Sek Loso)

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เราและนาย

, , , , , , ,