คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เอาไปเลย – แมว จิระศักดิ์ ปานพุ่ม

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เอาไปเลย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เอาไปเลย

: เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได้เลย เอาไปเลย เอาไป ใจเราเอาไปได้เลย คงเป็นเธอ เธอคนเดียว ที่เราพอใจอยากเจอ คงเป็นเธอเจอตัวจริง คนนี้ใช่เลยแน่นอน.. ให้ไปเลย (ดนตรี) เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได้เลย ……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เอาไปเลย

คอร์ดกีตาร์ ง่าย คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เอาไปเลย

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เอาไปเลย

เนื้อร้อง เพลง เอาไปเลยเนื้อร้อง เพลง เอาไปเลย :เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได้เลยเอาไปเลย เอาไป ใจเราเอาไปได้เลยคงเป็นเธอ เธอคนเดียว ที่เราพอใจอยากเจอคงเป็นเธอเจอตัวจริง คนนี้ใช่เลยแน่นอน..ให้ไปเลย(ดนตรี) เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได้เลย เอาไปเลย เอาไป ใจเราเอาไปได้เลย เพียงเจอกัน มองตากัน ไม่นานเราพอจะรู้ ดวงใจเรา เอาไปเลย เรารู้ใช่เธอแน่นอนเป็นเพราะรู้ว่าเธอจริงใจ ไม่เคยมีใครอย่างนี้เอาไปเลย ดวงใจเราเอาไปเลย…ให้ไปเลย(ดนตรี) เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได้เลย เอาไปเลย เอาไป ใจเราเอาไปได้เลย ดวงใจเรา เอาไปเลย ไม่เคยจะยอมให้ใคร เธอคนเดียว เธอคนเดียว คนไหนคนอื่นไม่มี เป็นเพราะรู้ว่าเธอจริงใจ ไม่เคยมีใครอย่างนี้ …. เอาไปเลย ดวงใจเราเอาไปเลย… ให้ไปเลย ให้ไปเลย ให้ไปเลย

รวมผลงานเพลง แมว จิระศักดิ์ ปานพุ่ม

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เอาไปเลย

, , , , , , ,