คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ดอกไม้พลาสติก Cover By Tuayp – อลินดา (Alinda)

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ดอกไม้พลาสติก Cover By Tuayp

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ดอกไม้พลาสติก Cover By Tuayp

ต่างความคิดต่างความฝันวันเวลา ต่างพบพาให้ใจร้าวราน ต่างก็รู้ว่าจะจบลงไม่นาน ต่างหมดความต้องการก็จากไป โอ้ ดอกไม้พลาสติกเธอช่างดูงดงาม แรกพบดูเบิกบานกว่าสิ่งใด ……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ดอกไม้พลาสติก Cover By Tuayp

คอร์ดกีตาร์ ง่าย คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ดอกไม้พลาสติก Cover By Tuayp

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ดอกไม้พลาสติก Cover By Tuayp

เนื้อร้อง เพลง ดอกไม้พลาสติก Cover By Tuaypเนื้อร้อง เพลง ดอกไม้พลาสติก Cover By Tuaypต่างความคิดต่างความฝันวันเวลาต่างพบพาให้ใจร้าวรานต่างก็รู้ว่าจะจบลงไม่นานต่างหมดความต้องการก็จากไปโอ้ ดอกไม้พลาสติกเธอช่างดูงดงามแรกพบดูเบิกบานกว่าสิ่งใดแต่เรียนรู้เมื่อเวลาพัดพาไปมันไม่งดงามกว่าเดิมInstruอาจเคยคิดอาจเคยฝันมากมายสุดท้ายกลับกลายเกลียดชังความสุขนั้นเป็นเพียงความหลังหมดสิ้นหวังต้องการเพียงจากไปเพราะดอกไม้พลาสติกคงไม่มีวันงอกงามแม้ยาวนานเพียงใดแต่เรียนรู้เมื่อเวลาพัดพาไปมันไม่งดงามกว่านี้Soloเพราะดอกไม้พลาสติกคงไม่มีวันงอกงามนานแม้นานเพียงใดแต่เรียนรู้เมื่อเวลาพัดพาไปมันไม่งดงามกว่าเดิมเพียงดอกไม้พลาสติก เพียงความรักพลาสติก
(4 Time)

รวมผลงานเพลง อลินดา (Alinda)

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ดอกไม้พลาสติก Cover By Tuayp