คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง บุญคุณปูดำ – แฮงค์แมน (Hangman)

คอร์ดกีตา เพลง บุญคุณปูดำ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง บุญคุณปูดำ

แต่ก่อนกาลครั้ง นั้นยังมีปูดำดูๆไปมันทำท่าทางประหลาดตาโปนมีแปดขา หน้าตาสบายใจเดินเซมาเซไปไม่ตรงตลอดตัวมันดำๆ ก้ามโตเดินโชว์หน้าดูตัวมันมีรู ขุดเอาไว้เอนกายประจำ* ปูดำ ยังไงก็เป็นปูดำ ปปปปูดำ ไม่ทำอะไรใคร ใคร ใครปูดำ ยังไงก็เป็นปูดำ ปปปปูดำ ไม่ทำอะไรใคร ใคร ใคร ใครรรรรร้..อยู่ต่อมาวันนั้นถึงวันของปูดำมันคงมีเวรกรรมตามธรรมชาติเกิดขาดแคลน……

คอร์ดกีตา เพลง บุญคุณปูดำ

คอร์ดกีตาร์ ง่าย คอร์ดกีตา เพลง บุญคุณปูดำ

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง บุญคุณปูดำ

เนื้อร้อง เพลง บุญคุณปูดำแต่ก่อนกาลครั้ง นั้นยังมีปูดำ
ดูๆไปมันทำท่าทางประหลาด
ตาโปนมีแปดขา หน้าตาสบายใจ
เดินเซมาเซไปไม่ตรงตลอดตัวมันดำๆ ก้ามโตเดินโชว์หน้าดู
ตัวมันมีรู ขุดเอาไว้เอนกายประจำ* ปูดำ ยังไงก็เป็นปูดำ ปปปปูดำ ไม่ทำอะไรใคร ใคร ใคร
ปูดำ ยังไงก็เป็นปูดำ ปปปปูดำ ไม่ทำอะไรใคร ใคร ใคร ใครรรรรร้..อยู่ต่อมาวันนั้นถึงวันของปูดำ
มันคงมีเวรกรรมตามธรรมชาติ
เกิดขาดแคลนอาหารผู้คนไม่มีกิน
ปูดำเดินตามดินก็เลยเป็นเหยื่อกลายเป็นปูเค็ม ให้คนจนๆเรื่อยไป
บุญคุณปูดำ จดจำไว้ในใจอย่าลืมซ้ำ *เป็นเพราะใคร ปูดำๆมันจึงต้องตาย
ตัวดำๆมีขามากมาย เป็นเพราะใคร
จำขึ้นใจ เพราะที่ให้คือใจและกาย
บุญคุณปูที่จำต้องตาย เป็นเพราะใคร เป็นเพราะใครซ้ำ *

เจ้าของผลงานเพลง แฮงค์แมน (Hangman)

Related Posts

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดกีตา เพลง บุญคุณปูดำ

, , , , , , ,