คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง ฉันทนาที่รัก – ไท ธนาวุฒิ

คอร์ดกีตา เพลง ฉันทนาที่รัก

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง ฉันทนาที่รัก

: ปิดไฟ ใส่ กลอนจะเข้ามุ้งนอน คิดถึงใบหน้า นั่งเขียนจดหมาย แล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้า ถึงคนชื่อฉันทนา ที่เคยสบตา กันเป็น ประจำ ……

คอร์ดกีตา เพลง ฉันทนาที่รัก

คอร์ดกีตาร์ ง่าย คอร์ดกีตา เพลง ฉันทนาที่รัก

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง ฉันทนาที่รัก

เนื้อร้อง เพลง ฉันทนาที่รักเนื้อร้อง เพลง ฉันทนาที่รัก:ปิดไฟ ใส่ กลอนจะเข้ามุ้งนอน คิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมาย แล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้าถึงคนชื่อฉันทนา ที่เคยสบตา กันเป็น ประจำลายมือ ไม่ ดี ต้องขอโทษที เพราะความรู้ต่ำหากคำ พูด ใด ไม่ถูกหัวใจ หรือไม่ชื่นฉ่ำขอ จง ยก โทษ ถ้อยคำที่ผมเพลี่ยงพล้ำ บอกรัก คุณมาหาก ผิด พลั้ง ไป อภัย เถิดฉันทนาผม คน บ้าน ป่า ถ้อยวาจา ไม่หวาน กินใจดนตรี :*ภาพ ถ่าย ลายเซนต์ผมส่งให้เป็น ของขวัญปีใหม่หาก คุณ เกลียดชังเมื่ออ่านด้านหลัง แล้วโยนทิ้งได้หรือ เอา ไปฉีก เผาไฟอย่าเก็บ เอาไว้ ให้มัน บาดตาหาก คุณ กา รุณย์ ก็ส่งรูปคุณ ให้ดูแทนหน้าช่วย เซนต์รูปไปว่ามอบด้วยใจ สาวโรงทอผ้าผม จะ เอาไว้บูชามอบความศรัทธา รักจนวายปราณจะปัก หัวใจ หัวใจ รักคุณ นานนานรัก สาว โรง งานสาวโรงงาน ชื่อ ฉัน ทนาดนตรี:(ซ้ำ *,**)ดนตรี :

เจ้าของผลงานเพลง ไท ธนาวุฒิ

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีตา เพลง ฉันทนาที่รัก

, , , , , , ,