คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ถอนตัว ถอนใจ – สมิธท์ แอนด์ เชน (bird กะ heart)

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ถอนตัว ถอนใจ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ถอนตัว ถอนใจ

ผมทำผิด ใช่ไหมที่รัก คุณขอโทษอีกครั้ง ขอโทษจริงๆที่ผมบอก ว่ารักที่พูด ไปลืมได้ไหมไม่เคยคิด ว่าคุณจะเกลียด ผมเมื่อคุณนั้น ไม่รักผมก็ควร จะไปไปให้ไกล ตอนนี้ เลยทั้งชีวิต ที่เหลือจะไม่ไป คุ้นเคยกับใครให้มาก มายอย่างนี้ก็เลยต้องถอน ตัวถอน ตัว ทั้งๆ ที่ยังรักแต่ทำได้ แค่ทำใจก็เลยต้องถอน ตัวถอน ใจ ที่ให้ ความรักไปเธอไม่เคย จะเหลียวแลซั……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ถอนตัว ถอนใจ

คอร์ดกีตาร์ ง่าย คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ถอนตัว ถอนใจ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ถอนตัว ถอนใจ

เนื้อ เพลง ถอนตัว ถอนใจผมทำผิด ใช่ไหม
ที่รัก คุณ
ขอโทษอีกครั้ง ขอโทษจริงๆ
ที่ผมบอก ว่ารัก
ที่พูด ไป
ลืมได้ไหม
ไม่เคยคิด ว่าคุณจะเกลียด ผม
เมื่อคุณนั้น ไม่รัก
ผมก็ควร จะไป
ไปให้ไกล ตอนนี้ เลย
ทั้งชีวิต ที่เหลือ
จะไม่ไป คุ้นเคยกับใคร
ให้มาก มายอย่างนี้
ก็เลยต้องถอน ตัว
ถอน ตัว ทั้งๆ ที่ยังรัก
แต่ทำได้ แค่ทำใจ
ก็เลยต้องถอน ตัว
ถอน ใจ ที่ให้ ความรักไป
เธอไม่เคย จะเหลียวแล
ซักนิด เลย
…ดนตรี……….
>>> ท่าทาง ที่เมินเฉย
ผมซึ้ง ใจ
เมื่อกล้าบอกรัก
ก็ยินดี กับสิ่งที่ได้ มา
ไม่ต้องห่วง หรอกหนา
ถ้าพบ กัน
จะไม่ยิ้ม จะไม่ทัก
ไม่ทำ ให้คุณต้องอาย ใคร
เมื่อคุณนั้น ไม่รัก
ผมก็ควร จะไป
ไปให้ไกล ตอนนี้ เลย
ทั้งชีวิต ที่เหลือ
จะไม่ไป คุ้นเคยกับใคร
ให้มาก มายอย่างนี้
ก็เลยต้องถอน ตัว
ถอน ตัว ทั้งๆ ที่ยังรัก
แต่ทำได้ แค่ทำใจ
ก็เลยต้องถอน ตัว
ถอน ใจ ที่ให้ ความรักไป
เธอไม่เคย จะเหลียวแล
ซักนิด เลย
…ดนตรี……….
…ก็เลยต้องถอน ตัว
ถอน ตัว ทั้งๆ ที่ยังรัก
แต่ทำได้ แค่ทำใจ
ก็เลยต้องถอน ตัว
ถอน ใจ ที่ให้ ความรักไป
เธอไม่เคย จะเหลียวแล
ซักนิด เลย
ทั้งๆ ที่ยังรัก
แต่ก็คง ต้องทำใจ
ไปจากเธอ

เจ้าของผลงานเพลง สมิธท์ แอนด์ เชน (bird กะ heart)

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ถอนตัว ถอนใจ