คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ไม่คิดอะไร – เวน (When)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ไม่คิดอะไร

ทุกๆ ครั้งที่เรายังต้องพบ(กัน) เธอวางตัวลำบากมากใช่ไหมเธออย่าเพิ่งคิดไป เธออย่าเพิ่งคิดไกลก็แค่ฉันกับเธอเคยบอกรัก(กัน) เธอลืมมันลำบากมากใช่ไหมเธออย่าเพิ่งคิดไป อยากให้เธอเข้าใจบอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร… ไม่คิดอะไรบอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร… ไม่คิดอะไรทุกๆ ครั้งหลบตาเมื่อเจอหน้า(กัน) ฉันไม่รู้จะบอกเธอตอนไหนอย่าเพิ่งเดินหนีไป อย่า……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ไม่คิดอะไร

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ไม่คิดอะไร

เนื้อ เพลง ไม่คิดอะไรทุกๆ ครั้งที่เรายังต้องพบ(กัน) เธอวางตัวลำบากมากใช่ไหม
เธออย่าเพิ่งคิดไป เธออย่าเพิ่งคิดไกล
ก็แค่ฉันกับเธอเคยบอกรัก(กัน) เธอลืมมันลำบากมากใช่ไหม
เธออย่าเพิ่งคิดไป อยากให้เธอเข้าใจบอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร… ไม่คิดอะไร
บอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร… ไม่คิดอะไรทุกๆ ครั้งหลบตาเมื่อเจอหน้า(กัน) ฉันไม่รู้จะบอกเธอตอนไหน
อย่าเพิ่งเดินหนีไป อย่าเพิ่งเดินหนีไกล
เป็นความจริงที่เธอไม่เคยรับ(ฟัง) ฉันไม่รู้จะบอกเธอได้ไหม
อย่าเพิ่งเดินหนีไป อยากให้เธอเข้าใจทุกๆครั้งที่เรายังต้องพบ เธอวางตัวลำบากมากใช่ไหม
อยากให้เธอเข้าใจ อยากให้เธอเข้าใจ

ผลงานเพลง เวน (When)

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ไม่คิดอะไร

, , , , , , ,