คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ปลาใหญ่ ปลาน้อย – คาราบาว

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ปลาใหญ่ ปลาน้อย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ปลาใหญ่ ปลาน้อย

ในห้วงมหาสาครใหญ่กว้างไกลสุดหูสุดตาชีวิตนานับที่เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมดาล้มหายตายจากเป็นธรรมดาเป็นกฎเกณฑ์ เป็นกฎเกณฑ์สัตว์หนึ่งร่างกายใหญ่กล้าเรี่ยวแรงแกร่งมหาทั้งดุร้ายกัดกินสัตว์เล็กให้ตายไปเป็นกฎธรรมชาติให้เป็นไปปลาใหญ่กินปลาน้อยสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเป็นกฎเกณฑ์…..ไม่ใช่คนเหลียวมองดูสังคมของคนมีมือที่มากล้นด้วยคุณธรรมผู……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ปลาใหญ่ ปลาน้อย

คอร์ดกีตาร์ ง่าย คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ปลาใหญ่ ปลาน้อย

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ปลาใหญ่ ปลาน้อย

เนื้อ เพลง ปลาใหญ่ ปลาน้อยในห้วงมหาสาครใหญ่
กว้างไกลสุดหูสุดตา
ชีวิตนานับที่เกิดมา
เวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมดา
ล้มหายตายจากเป็นธรรมดา
เป็นกฎเกณฑ์ เป็นกฎเกณฑ์สัตว์หนึ่งร่างกายใหญ่กล้า
เรี่ยวแรงแกร่งมหาทั้งดุร้าย
กัดกินสัตว์เล็กให้ตายไป
เป็นกฎธรรมชาติให้เป็นไป
ปลาใหญ่กินปลาน้อย
สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อย
เป็นกฎเกณฑ์…..ไม่ใช่คนเหลียวมองดูสังคมของคน
มีมือที่มากล้นด้วยคุณธรรม
ผู้คนมีสัจจะส่องนํา
แสงธรรมนําพาดังแสงทองเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เถิดพี่น้อง
เมตตาคํ้าจุนโลกนะพี่น้อง
ไม่เป็นคนรกโลกต่างเป็นเพื่อนเป็นพ้อง
หัวใจจะอิ่มเอิบเป็นสีทอง
ศรัทธาก็จะมาเป็นก่ายเป็นกองปลาใหญ่เป็นเพื่อนปลาน้อย
สัตว์ใหญ่เป็นเพื่อนสัตว์น้อย
เป็นกฎเกณฑ์…..สร้างกฎเกณฑ์กันเถิดคนในห้วงมหาสาครใหญ่
กว้างไกลสุดหูสุดตา
ชีวิตนานับที่เกิดมา
เวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมดา
ล้มหายตายจากเป็นธรรมดา
เป็นกฎเกณฑ์ เป็นกฎเกณฑ์สัตว์หนึ่งร่างกายใหญ่กล้า
เรี่ยวแรงแกร่งมหาทั้งดุร้าย
กัดกินสัตว์เล็กให้ตายไป
เป็นกฎธรรมชาติให้เป็นไป
ปลาใหญ่กินปลาน้อย
สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อย
เป็นกฎเกณฑ์…..ไม่ใช่คนเหลียวมองดูสังคมของคน
มีมือที่มากล้นด้วยคุณธรรม
ผู้คนมีสัจจะส่องนํา
แสงธรรมนําพาดังแสงทองเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เถิดพี่น้อง
เมตตาคํ้าจุนโลกนะพี่น้อง
ไม่เป็นคนรกโลกต่างเป็นเพื่อนเป็นพ้อง
หัวใจจะอิ่มเอิบเป็นสีทอง
ศรัทธาก็จะมาเป็นก่ายเป็นกองปลาใหญ่เป็นเพื่อนปลาน้อย
สัตว์ใหญ่เป็นเพื่อนสัตว์น้อย
เป็นกฎเกณฑ์…..สร้างกฎเกณฑ์กันเถิดคน

ผลงานเพลง คาราบาว

มิวสิควีดีโอ เพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ปลาใหญ่ ปลาน้อย