คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง บ่เคยลืม – อีสานโร้ด (EsanRoad)

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง บ่เคยลืม

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง บ่เคยลืม

บ่เคยลืมความเป็นจริงในมื้อนั่น เฮ็ดให้สองเฮาต้องไกลห่างมันเฮ็ดให้เฮาต้องแยกทาง ทุกอย่างต้องพังทลายเหตุมันเกิดเพราะความบ่เข้าใจ เรื่องราวเลวร้ายในตอนนั้นสุดท้ายก็จบด้วยเลิกกัน แต่ว่าใจนั้น มันยังคึดฮอดวันเวลาที่ผ่านไปแม้นานเพียงใดบ่เคยลืมเจ้าเป็นคนเดียวที่อ้ายปลื้มใจอ้ายบ่เคยลืมได้ตั้งแต่วันที่เลิกก็ยังบ่ทันมีไผยังมีแต่เจ้าในหัวใจ ถ้าเป็นไปไ……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง บ่เคยลืม

คอร์ดกีตาร์ ง่าย คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง บ่เคยลืม

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง บ่เคยลืม

เนื้อ เพลง บ่เคยลืมบ่เคยลืม
ความเป็นจริงในมื้อนั่น เฮ็ดให้สองเฮาต้องไกลห่าง
มันเฮ็ดให้เฮาต้องแยกทาง ทุกอย่างต้องพังทลาย
เหตุมันเกิดเพราะความบ่เข้าใจ เรื่องราวเลวร้ายในตอนนั้น
สุดท้ายก็จบด้วยเลิกกัน แต่ว่าใจนั้น มันยังคึดฮอด
วันเวลาที่ผ่านไปแม้นานเพียงใดบ่เคยลืม
เจ้าเป็นคนเดียวที่อ้ายปลื้มใจอ้ายบ่เคยลืมได้
ตั้งแต่วันที่เลิกก็ยังบ่ทันมีไผ
ยังมีแต่เจ้าในหัวใจ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เจ้านั้นกลับมา
*บ่เคยลืมถึงเฮาสิเลิกกันไป เพราะว่าในใจของอ้าย ยังฮักเจ้าหลายฮู้บ่
** บ่เคยลืม บ่เคยลืม เจ้ายังอยู่ในหัวใจ
อ้ายบ่อาจลืมภาพเจ้าได้ แม้นานเพียงใดก็ยังรัก
ตั้งแต่วันที่บอกลา ใจมันยังคงร่ำร้องเรียกหามีแต่เจ้า ใจอ้ายยังคงคึดฮอดแต่เจ้านั้นเพียงคนเดียว
อ้ายบ่ลืมบ่เคยลืม
ถึงเลิกกันไปแต่ใจนั้นยังคิดฮอด อีกโดนปานได๋ในใจนี้บ่เคยลืม

รวมผลงานเพลง อีสานโร้ด (EsanRoad)

ฟังเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง บ่เคยลืม

, , ,