คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง สายสำรอง – วงหลังอาน (Lang-Arn)

คอร์ดกีตา เพลง สายสำรอง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง สายสำรอง

: มือถือเธอรับได้ ถ้าสายไม่ซ้อน ตัดถิ่มก่อน โทรเข้าเขาบ่สน แอบน้อยใจ พูดไม่ออก ได้แต่ทน เจ้าบ่สน ปลายสายจะตายหรือเป็น เป็นสายรองต่อคิวที่สอง เฝ้าคอยมองรอเธอโทรกลับ ก็หายลับ เงียบ……

คอร์ดกีตา เพลง สายสำรอง

คอร์ดกีตาร์ คอร์ดกีตา เพลง สายสำรอง

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง สายสำรอง

เนื้อร้อง เพลง สายสำรองเนื้อร้อง เพลง สายสำรอง :มือถือเธอรับได้ ถ้าสายไม่ซ้อน ตัดถิ่มก่อน โทรเข้าเขาบ่สนแอบน้อยใจ พูดไม่ออก ได้แต่ทน เจ้าบ่สน ปลายสายจะตายหรือเป็นเป็นสายรองต่อคิวที่สอง เฝ้าคอยมองรอเธอโทรกลับก็หายลับ เงียบหาย ไร้ความหวัง โอ๋ใจเอ๋ยยังรอนาง เจ้าหาหนทางให้อ้ายได้บ่น้อหล่าสิให้เลิกคิด สิให้เลิกลา..ไม่ได้สิให้อ้ายเป็นคนรอ สิให้อ้ายเป็นคนรอง คนสองหรือจังไส เป็นจังได๋อ้ายกะยอมว่างยามได๋กะโทรมา อ้ายสิคอยอ้ายซิถ่า แต่อย่าถิ่ม แต่อย่าป๋า ฮู้บ่ว่าใจสิขาดยอมเปิดทุกแนว ยอมแล้วยอมใจ ขอให้เจ้าได้รู้ไว้….สายสำรอง ยังรอเธอInstru :*เป็นสายรองต่อคิวที่สอง เฝ้าคอยมองรอเธอโทรกลับก็หายลับ เงียบหาย ไร้ความหวัง โธ่ใจเอ๋ยใจนาง เจ้าหาหนทางให้อ้ายได้บ่น้อหล่าสิให้เลิกคิด สิให้เลิกลา…
(ซ้ำ) *หวังวันหนึ่งจะเป็นวันของสองเราบ่มีเขาบ่เป็นอื่นให้เป็นสอง เคียงคู่ครอง นอนคุยกัน..ฉันและเธอ
Outtro :

เจ้าของผลงานเพลง วงหลังอาน (Lang-Arn)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีตา เพลง สายสำรอง