คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นี่คือ…ศิลปิน – สุรสีห์ อิทธิกุล

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นี่คือ…ศิลปิน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นี่คือ…ศิลปิน

: ตอนที่คนกรี๊ด ตอนที่ไฟส่อง ตอนที่คนโห่ร้อง หูจนเกือบชา ยืนอยู่ตรงนั้น ยืนอยู่ตรงเด่น ยืนอยู่ตรงที่เห็นได้ถนัดตา (ดนตรี) มือก็จับไมด์ใจก็เต้นแรง ตาก็เจอะกับแสง ที่ส่องมา ……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นี่คือ…ศิลปิน

คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นี่คือ…ศิลปิน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นี่คือ…ศิลปิน

เนื้อ เพลง นี่คือ…ศิลปินเนื้อ เพลง นี่คือ…ศิลปิน :ตอนที่คนกรี๊ด ตอนที่ไฟส่องตอนที่คนโห่ร้อง หูจนเกือบชายืนอยู่ตรงนั้น ยืนอยู่ตรงเด่นยืนอยู่ตรงที่เห็นได้ถนัดตา(ดนตรี)มือก็จับไมด์ใจก็เต้นแรง ตาก็เจอะกับแสง ที่ส่องมาตอนที่เริ่มร้อง ต้องลองเต้นหน่อยสู้กับคนเป็นร้อยที่คอยสบตานี่คือ..นี่คือ..คิลปินเดี่ยวนี่คือ..นี่คือ..นี่คือ..คิลปินเดี่ยว(ดนตรี)มือก็จับไมด์ ใจก็เต้นแรงตาก็เจอะกับแสงที่มันส่องมาเพลงก็เร่งเร้า ใจก็ยิ่งกว่าดังเหตุการณ์มันท้าให้พิสูจน์ตัว(ซ้ำ */*/*)(ดนตรี) /

รวมผลงานเพลง สุรสีห์ อิทธิกุล

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นี่คือ…ศิลปิน