คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง Make it right – พาที สารสิน

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง Make it right

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง Make it right

: When you say goodbye I didn?t know the reasons why Oh it hurts inside You will never know cos I would never let it show The pain I hide t my world came down ……

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง Make it right

คอร์ดกีตาร์ คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง Make it right

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง Make it right

เนื้อ เพลง Make it rightเนื้อ เพลง Make it right :When you say goodbyeI didn?t know the reasons whyOh it hurts insideYou will never know cos I would never let it showThe pain I hidet my world came downe crashing down and I need to know* To tell me why oh why you breakThe dreams we shared for ever and made itThen just throw away and burn awayIn just through one night** We can start by sharing our secretOf our ways to try to make itThen we start say all the sayting that we can…..make it rightWipe your tears away there?s no reason for us to shed itLet it dieNo one needs to care the sad moments that we shared tonightWe can make it grow just let it showTo prove us right(*,**)Instru :(*,**)

ผลงานเพลง พาที สารสิน

Related Posts

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง Make it right

, , , , , , ,