คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง สองฝั่งของ – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดกี่ต้า เพลง สองฝั่งของ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง สองฝั่งของ

: สายนทีรินหลั่งจากฟ้า แบ่งพสุธาเป็นซ้ายและขวาสองฝั่ง หากน้ำกั้นขวางก็บ่สำคัญ แต่ความสัมพันธ์ของเฮามั่นคงเรื่อยไป เถิงไกลกันคนละฝั่งของ ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง สองฝั่งของ

คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกี่ต้า เพลง สองฝั่งของ

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง สองฝั่งของ

เนื้อร้อง เพลง สองฝั่งของเนื้อร้อง เพลง สองฝั่งของ : สายนทีรินหลั่งจากฟ้า แบ่งพสุธาเป็นซ้ายและขวาสองฝั่ง หากน้ำกั้นขวางก็บ่สำคัญ แต่ความสัมพันธ์ของเฮามั่นคงเรื่อยไป เถิงไกลกันคนละฝั่งของ ต่างหมายปองดองมุ่งหวังทั้งสองจนได้ ด้วยความใฝ่ฝันมั่นสุดหัวใจ ฝากฝังทรวงใน เหมือนใจเดียวกัน* ทั้งสองฝั่ง กั้นกลางด้วยสายนทีแต่ประเพณีนั้นบ่ต่างกันซาติลาวและไทย ก่อนนั้นเคยได้สัมพันธ์ร่วมสายโลหิตเดียวกันเพียงน้ำเท่านั้นมากั้นแบ่งกลาง ** ขอฟ้าดินซ่วยเป็นสักขี โปรดคิดปรานี จงอย่าได้มีวันหน่าย อย่าให้สัมพันธ์นั้นต้องจืดจาง ( )
ฝากฝังชีวีเหนือนที่สองฝั่งเอยSolo : (ซ้ำ *,**)
Solo :

เจ้าของผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

ฟังเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง สองฝั่งของ

, , , , , , ,