คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง คงรักตลอดไป – โซล อาฟเตอร์ ซิกซ์ (Soul After Six)

คอร์ดกี่ต้า เพลง คงรักตลอดไป

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง คงรักตลอดไป

คืนและวันที่ผ่านกันไป คงเหมือนมีบางสิ่งในความเข้าใจความสัมพันธ์ และความชิดใกล้ บอกเรา*ในจิตใจที่มีต่อเธอ มั่นเสมอ อยู่เคียงเธอเหมือนเป็นเงาความรู้สึก นั้นบอกว่าเรา รักกัน**สิ่งที่เธอให้ฉัน นั้นหวานเกินคำพูดจาแสนสวยเกินจะใผ่หา จึงได้มา รักเธอ***ฮื้อ ฮือ จะคงรักตลอดไปฮื้อ… ฮือ แม้จะมีอะไรมาขวางจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าเพียงใดแม้จะอยู่กันห่าง……

คอร์ดกี่ต้า เพลง คงรักตลอดไป

คอร์ดกีตาร์ คอร์ดกี่ต้า เพลง คงรักตลอดไป

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง คงรักตลอดไป

เนื้อ เพลง คงรักตลอดไปคืนและวันที่ผ่านกันไป
คงเหมือนมีบางสิ่งในความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ และความชิดใกล้ บอกเรา*ในจิตใจที่มีต่อเธอ มั่นเสมอ
อยู่เคียงเธอเหมือนเป็นเงา
ความรู้สึก นั้นบอกว่าเรา รักกัน**สิ่งที่เธอให้ฉัน นั้นหวานเกินคำพูดจา
แสนสวยเกินจะใผ่หา จึงได้มา รักเธอ***ฮื้อ ฮือ จะคงรักตลอดไป
ฮื้อ… ฮือ แม้จะมีอะไรมาขวาง
จะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าเพียงใด
แม้จะอยู่กันห่างเพียงไหน ไม่กลัว(* , ** , ***)(*** , ***)

รวมผลงานเพลง โซล อาฟเตอร์ ซิกซ์ (Soul After Six)

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกี่ต้า เพลง คงรักตลอดไป

, ,