คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เก็บดาว – บอย โกสิยพงษ์

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เก็บดาว

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เก็บดาว

อยู่ท่ามกลางตะวันทาบทอขอบฟ้าดวงอาทิตย์ร้อนแรงส่องแสงมาจวบจนตะวันนั้นลับจากสายตาเมื่อถึงเวลาฟ้าจึงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกลางคืนที่มีหมู่ดาวคืนที่ฟ้างดงามด้วยแสงพราวส่องเป็นประกายระยับวับวาวอยากคว้าดาวมาอยู่ใกล้มือ*จะลองเอื้อมไปสู่ฟ้า และคิดจะไปเสาะหามีดาวเท่าไหร่ ที่รอให้เราไขว่คว้าเก็บดาวบนท้องฟ้า แล้วแทนรักมาให้กันให้เธอเป็นของขวัญ ……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เก็บดาว

คอร์ดกีตาร์ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เก็บดาว

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เก็บดาว

เนื้อร้อง เพลง เก็บดาวอยู่ท่ามกลางตะวันทาบทอขอบฟ้า
ดวงอาทิตย์ร้อนแรงส่องแสงมา
จวบจนตะวันนั้นลับจากสายตา
เมื่อถึงเวลาฟ้าจึงเปลี่ยน
เปลี่ยนเป็นกลางคืนที่มีหมู่ดาว
คืนที่ฟ้างดงามด้วยแสงพราว
ส่องเป็นประกายระยับวับวาว
อยากคว้าดาวมาอยู่ใกล้มือ*จะลองเอื้อมไปสู่ฟ้า และคิดจะไปเสาะหา
มีดาวเท่าไหร่ ที่รอให้เราไขว่คว้าเก็บดาวบนท้องฟ้า แล้วแทนรักมาให้กัน
ให้เธอเป็นของขวัญ แทนด้วยสื่อสายใจ
อยากให้รักเราเหมือนฟ้า
ที่เต็มไปด้วยดาวสดใส (ตลอดกาล)อาจจะมีบางครั้งที่เราห่างไกล
แต่เรามีฟ้าและดาวผูกหัวใจ
เก็บเป็นพลังให้เราฝันใฝ่
อยากคว้าดาวมาอยู่ใกล้มือ(*)
เก็บดาวบนท้องฟ้า แล้วแทนรักมาให้กัน
ให้เธอเป็นของขวัญ แทนด้วยสื่อสายใจ
อยากให้รักเราเหมือนฟ้า
ที่เต็มไปด้วยดาวสดใส
จับมือฉันไว้แล้วลอยล่องไป
(ไปตามแสงดาวที่ส่อง)
ให้สองเราก้าวเดิน (ด้วยรักและพลังที่เกิด)
จะรักกันชั่วดินฟ้า ฮาเก็บดาวมาทั้งฟ้า แล้วแทนรักมาให้กัน
ให้เธอเป็นของขวัญ แทนด้วยสื่อสายใจ
อยากให้รักเราเหมือนฟ้า
ที่เต็มไปด้วยดาวสดใส
ให้รัก…เราเต็มไปด้วยความเข้าใจ
จะรัก รักเธอตลอดไป

ผลงานเพลง บอย โกสิยพงษ์

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เก็บดาว

, , , , , , ,