คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ครั้งนี้ – รวิวรรณ จินดา

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ครั้งนี้

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ครั้งนี้

: ก็เคยที่นึกเบื่อ และท้อใจไม่มีแรง เหมือนใจอ่อนแอไปหมด ก็สิ่งที่เฝ้าคอย หายไปไม่มีเหลือ มันเหลือเกินจะทนอีก หวังไว้ที่ไรไม่เคยสักที จนเห็นจะเป็นอย่างที่คอย ……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ครั้งนี้

คอร์ดกีตาร์ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ครั้งนี้

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ครั้งนี้

เนื้อร้อง เพลง ครั้งนี้เนื้อร้อง เพลง ครั้งนี้ :ก็เคยที่นึกเบื่อ และท้อใจไม่มีแรงเหมือนใจอ่อนแอไปหมด ก็สิ่งที่เฝ้าคอยหายไปไม่มีเหลือ มันเหลือเกินจะทนอีกหวังไว้ที่ไรไม่เคยสักที จนเห็นจะเป็นอย่างที่คอยจิตใจมันถอยไม่อยาก จนเดินก้าวไปอีกเลย* ไม่อยากจะหันกลับ อยากทุ่มเทให้เต็มตัว ไม่เหมือนที่ผ่านมาก่อนๆ จะไม่ยอมล้มอีก ตั้งใจไม่หวั่นไหว ตั้งใจให้เป็นจริง** ไม่ท้อไม่ยอมอย่างที่เห็นอยู่ จะสู้ดูใหม่ไม่เหมือนเคย จะไปให้ถึงวันที่เคยหวัง ก้าวไปให้ไกล
?*** ครั้งนี้ ต้องดูต้องวัดกันด้วยใจ ครั้งนี้ จะไม่ยอมอ่อนแอ คิดไว้ ต้องทนก้าวไปให้สุดทาง คิดแล้วต้องดีกว่าเดิม ไม่มีอีกแล้ววันหวาดกลัวไหวหวั่น จะมีเพียงฉันที่มั่นใจไม่ยอมท้อ ไม่เป็นเหมือนก่อนSolo :(ซ้ำ **)จะมีเพียงฉันที่ เปลี่ยนไป มันต้องดีกว่าเดิม(ซ้ำ ***)

เจ้าของผลงานเพลง รวิวรรณ จินดา

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ครั้งนี้

, , , , , , ,