คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม้แก่นหล่อน – จ่าหลอย เฮนรี่

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม้แก่นหล่อน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม้แก่นหล่อน

: เหลียวเบิงฟ้าเมฆาใหลญ่าว แล้งฝนแล้วกะหนาวโอ้ยเอ้าใจเด้ ลมเย็นตอน หัวนอนลองเบิ่งเด อุกอั่งใจหลายเด้เห็นนกคืนรัง เบิ่งเถียงนาหลังคาเอียงเคียงข้างโพนใต้ต้นกระโดน ……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม้แก่นหล่อน

คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม้แก่นหล่อน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม้แก่นหล่อน

เนื้อ เพลง ไม้แก่นหล่อนเนื้อ เพลง ไม้แก่นหล่อน:เหลียวเบิงฟ้าเมฆาใหลญ่าว แล้งฝนแล้วกะหนาวโอ้ยเอ้าใจเด้ลมเย็นตอน หัวนอนลองเบิ่งเด อุกอั่งใจหลายเด้เห็นนกคืนรังเบิ่งเถียงนาหลังคาเอียงเคียงข้างโพนใต้ต้นกระโดนสัญญาเจ้าเคยให้หวังเห็นต้นไม้ตายคือไม้แก่นหล่อนข้างทางคึดฮอดความหลัง โถนางมาจากกันไป โอ้ยน่//
// คืนมาซะเด้อเนื้อเย็น โอ้ยเป็นไปได้ ให้คืนมาใหม่ได้บ่…นาง…
//
// คืนมาซะเด้อร้อยช่างมาซ้อยกันสร่าง ความหวังของสอง…เฮา…
//
// คืนมาซะเด้อเดอเจ้ากระโดนต้นเก่า เจ่าคือมาลืม…ง่าย…
//
// คืนมาอย่าปะหนีไกล เจ้าฮู้ว่าใผสิตายคือไม้แก่นหล่อนInstru:( ซ้ำ/ )

ศิลปิน จ่าหลอย เฮนรี่

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม้แก่นหล่อน

, , , , , , ,