คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง คนหลังเขา – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดกี่ต้า เพลง คนหลังเขา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง คนหลังเขา

: ดินแดนสุดแสนไกล กว้างใหญ่สุดสายตา มีความงามเหลือคณา คล้ายดังเป็นเมืองแมน หมู่ปลาว่ายแหวก เสียงนกร้องระเริงรำ ขุนเขา ทะมึนดำ เสียดเมฆ อยู่เรียงราย ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง คนหลังเขา

คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกี่ต้า เพลง คนหลังเขา

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง คนหลังเขา

เนื้อ เพลง คนหลังเขาเนื้อ เพลง คนหลังเขา:ดินแดนสุดแสนไกลกว้างใหญ่สุดสายตา มีความงามเหลือคณาคล้ายดังเป็นเมืองแมน หมู่ปลาว่ายแหวกเสียงนกร้องระเริงรำ ขุนเขา ทะมึนดำเสียดเมฆ อยู่เรียงรายมีผู้คนอาศัยตามเชิงชายเขา ทุกค่ำเช้าหากิน พอเลี้ยงกาย จับสัตว์หาปลา ปลูกพืชผัก พอกันตายเลาะริมชาย ธารน้ำที่เชิงภูมีใบบอกจากทางการ ให้ย้ายบ้านไปหลังเขาจะสร้างเขื่อนเพื่อบรรเทา เอาน้ำใช้ยามกันดารทิ้งแหล่งน้ำอันอุดม ซานซม สู่หลังเขาน้ำจากเขื่อน ท่วมนาเรา บอกกล่าว ไร้คนเหลียวแลเจริญแล้ว มีเขื่อนกักเก็บกักน้ำมีสนาม กอล์ฟสวยเป็นหลักฐานบังกะโล ใหญ่โต ทั้งบ้านพัก พนักงานเป็นสถาน พักผ่อน ของคนเมืองสุดหลังเขา คละเคล้าด้วย น้ำตาคน ที่แสนจนจนยาก ลำบากกาย จะแล้งฝนก็ทนทุกข์ นิรันดร์ไป คือความหมายที่กล่าวถึง คนหลังเขาคือความหมาย ที่กล่าวถึงคนหลังเขาคือความตาย ที่มาถึง คนหลังเขา

รวมผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกี่ต้า เพลง คนหลังเขา

, , , , , , ,