คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตามดูผู้แทน – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตามดูผู้แทน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตามดูผู้แทน

INTRO: * บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ เขาได้เลือกคุณแล้ว ก็อย่าให้คนเลือกต้องชอกช้ำ ……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตามดูผู้แทน

คอร์ดกีตาร์ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตามดูผู้แทน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตามดูผู้แทน

เนื้อร้อง เพลง ตามดูผู้แทนINTRO:* บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ เขาได้เลือกคุณแล้ว ก็อย่าให้คนเลือกต้องชอกช้ำ นี้คือสัจธรรม เพียงสิบประการของนักการเมืองSOLO: หนึ่ง ไม่พึงละเลยคำพูดที่เอ่ยคำมั่นสัญญา สอง ไม่ยุ่งการค้ามันอาจนำพา…กิเลสใส่ตน สาม มีจิตสำนึกเกษตรกรเจ้าของผลิตผล สี่ แก้ความยากจน มิเพียงหวังผลคะแนนการเมืองเมืองไทย พัฒนา สัจจะห้าเน้นการศึกษาส่งเสริมภูมิปัญญา ชาวประชาสู่ความนิยม หก มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อธรรมชาติ ดินน้ำป่าอากาศ คือสมบัติอันควรหวงแหน…กว่าสิ่งใดSOLO:
(ซ้ำ *)เจ็ด ไม่อยู่เบื้องหลังบ่อนการพนันค้าประเวณีแปด ศีลธรรมต้องมีสืบประเพณีวัฒนธรรมเก้า ก้าวเดินไปหน้า ไม่เห็นแก่ว่า ฝ่ายค้าน ฝ่ายนำสิบ รักคุณธรรม กล้าสู้ต่ออำนาจเผด็จการSOLO: ** เมืองไทย พัฒนา
ด้วยนักการเมืองที่มีสัจจะ
สิบประการนี้คือภาระ
ของผู้อาสารับใช้ปวงชน
(ซ้ำ **)บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตยสังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำของส่งความมั่นใจจากประชาชนล่ะเป็นทุนหนุนนำผลที่ท่านกระทำให้นำสุขขีในปีใหม่เอย
(ซ้ำ **, **)

เจ้าของผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

Related Posts

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตามดูผู้แทน

, , , , , ,