คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง มาลัย – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง มาลัย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง มาลัย

INTRO: ทั้ง ๆ ที่ทน ที่ทนทุกข์ทรมาน แดดเผาเสียจนดํากร้าน แต่ความสงสารมักวิ่งสวนทาง สัญญาณไฟจอด ออดอ้อนทําบุญศุลทาน มีดอกไม้หอม ๆ ตูมบาน ……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง มาลัย

คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง มาลัย

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง มาลัย

เนื้อ เพลง มาลัย INTRO:ทั้ง ๆ ที่ทน ที่ทนทุกข์ทรมานแดดเผาเสียจนดํากร้านแต่ความสงสารมักวิ่งสวนทาง สัญญาณไฟจอด ออดอ้อนทําบุญศุลทาน มีดอกไม้หอม ๆ ตูมบาน มาลัยเป็นพวงสองพวงห้าบาทแสงแดดแผดร้อน สอดส่องสายตาจับจ้องขาก้าวเดิน ปากป่าวร้องสองมือทํางานเช็ดถูกระจก คือนํ้าใจของลูก ผูกพันภาระอันยิ่งใหญ่ ทดแทนคุณแม่ที่แก่เกินไป นั่งร้อยมาลัย ณ ริมฟุตบาท* ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือนๆ กัน ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือนๆ กัน ขอเศษสตางค์แบ่งปัน หนูน้อยกํานัลด้วยพวงมาลัย** คือนํ้าใจของท่าน ผูกพันภาระอันยิ่งใหญ่ ผูกใจเขาใช่ผูกใจใคร คล้องพวงมาลัย คล้องไทยร่วมกัน (ดนตรี) (ซํ้า * **) ระทมขมขื่น กลํ้ากลืนฝืนทนทําไป ในหน้าที่ของตํารวจไทย ต้องอึดอัดใจไล่จับความจนเพราะคนเป็นตํารวจ ตรวจตราย่อมมีเหตุผลมาลัยทําไปเพราะอับจนให้ตํารวจจับโจรเสียยังดีกว่า สงสารเด็กน้อย มาลัยรบกวนผู้ใหญ่ ผู้รับผิดชอบประเทศผไท ท่านคิดอย่างไรปัญหายังงี้*** จึงขอแนะนําว่า ลงมาขายมาลัยซิ ท่านจะรู้คําตอบได้ดี ว่าที่ท่านคิดมันผิดหรือถูก (ซํ้า ***)

ผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง มาลัย

, , , , , , ,