คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง นานอีกหน่อย – ใหญ่ โมโนโทน (Monotone)

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง นานอีกหน่อย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง นานอีกหน่อย

ฝนเกือบหยุดตกแล้ว หมดเวลาที่ฉันจะยืนตรงนี้และเธอจะยืนตรงนี้รู้ว่าอากาศหนาวยิ่งทำให้หนาวสั่นทำไมวันนี้นั้นไม่เป็นอย่างใจ* ภาวนาเมื่อฝนโปรยหยดสุดท้ายฉันเพียงขอให้เธออย่าจากไปจะได้ไหม** ฉันอยากขอให้ลมช่วยพัดมาอีกหน่อยให้ฝนโปรยอีกหน่อยเพราะว่าฉันอยากให้เธออยู่เคียงข้างกันอีกหน่อยรอฝนมาอีกหน่อย ได้ไหมเธอ(ซ้ำ * , **)ฉันอยากขอให้ลมช่วยพัดมา……

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง นานอีกหน่อย

คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง นานอีกหน่อย

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง นานอีกหน่อย

เนื้อร้อง เพลง นานอีกหน่อยฝนเกือบหยุดตกแล้ว หมดเวลา
ที่ฉันจะยืนตรงนี้และเธอจะยืนตรงนี้
รู้ว่าอากาศหนาวยิ่งทำให้หนาวสั่น
ทำไมวันนี้นั้นไม่เป็นอย่างใจ* ภาวนาเมื่อฝนโปรยหยดสุดท้าย
ฉันเพียงขอให้เธออย่าจากไปจะได้ไหม** ฉันอยากขอให้ลมช่วยพัดมาอีกหน่อย
ให้ฝนโปรยอีกหน่อยเพราะว่าฉัน
อยากให้เธออยู่เคียงข้างกันอีกหน่อย
รอฝนมาอีกหน่อย ได้ไหมเธอ(ซ้ำ * , **)ฉันอยากขอให้ลมช่วยพัดมาอีกหน่อย
ให้ฝนโปรยอีกหน่อยเพราะว่าฉัน
อยากให้เธออยู่เคียงข้างกันอีกหน่อย
รอฝนให้นานอีกสักนิด ให้ฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้
เป็นคนที่โชคดี อีกสักนิดเป็นคนที่โชคดี จะรอฝนนานอีกหน่อย
ให้ฝนช่วยโปรยอีกหน่อย ให้ลมช่วยพัดอีกหน่อย
เป็นคนที่โชคดี จะรอฝนนานอีกหน่อย
ให้ฝนช่วยโปรยอีกหน่อย ให้ลมช่วยพัดอีกหน่อย
เป็นคนที่โชคดี จะรอฝนนานอีกหน่อย
ให้ฝนช่วยโปรยอีกหน่อย ให้ลมช่วยพัดอีกหน่อย
เป็นคนที่โชคดี อีกสักนิด

ผลงานเพลง ใหญ่ โมโนโทน (Monotone)

ฟังเพลง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง นานอีกหน่อย

, , , , , , ,