คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตัวไกลใจเหงา – สายัณห์ สัญญา

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตัวไกลใจเหงา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตัวไกลใจเหงา

Tune To : สุริยันจันทรา ที่จากฟากฟ้ายังมีเวลามาเยือน แต่ใจพี่ซิแชเชือน ไม่กลับมาเยือนเหมือนสุริยันจันทรา หรือรังเกียจว่าจน จึงไม่มีคนเขาเมตตา โถเรา……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตัวไกลใจเหงา

คอร์ดกีตาร์ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตัวไกลใจเหงา

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตัวไกลใจเหงา

เนื้อร้อง เพลง ตัวไกลใจเหงาTune To
เนื้อร้อง เพลง ตัวไกลใจเหงา:สุริยันจันทราที่จากฟากฟ้ายังมีเวลามาเยือนแต่ใจพี่ซิแชเชือนไม่กลับมาเยือนเหมือนสุริยันจันทราหรือรังเกียจว่าจนจึงไม่มีคนเขาเมตตาโถเรามันชาวนาไม่มีปัญญามาแข่งบุญใครมองฟ้าเวิ้งว้างหมดทางเมื่อพี่จากไกลมองฟ้าไม่อำไพในดวงใจเหมือนไฟแผดเผาเธอคงลืมฉันแล้วจึงเปลี่ยนแนวมาพรากจากเราเมื่อพี่ไกลหัวใจเหงาในใจเรานั้นเฝ้าแต่คอยSOLO :มองฟ้าเวิ้งว้างหมดทางเมื่อเธอจากไกลมองฟ้าไม่อำไพในดวงใจเหมือนไฟแผดเผาเธอคงลืมฉันแล้วจึงเปลี่ยนแนวมาพรากจากเราเมื่อพี่ไกลหัวใจเหงาในใจเรานั้นเฝ้าแต่คอยSOLO :

ศิลปิน สายัณห์ สัญญา

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ตัวไกลใจเหงา

, , , , , , ,