คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง คนรังทัง-วงไม้คิว [MAI-Q] เพลงเพื่อชีวิตใต้ – วงไม้คิว

คอร์ดกี่ต้า เพลง คนรังทัง-วงไม้คิว [MAI-Q] เพลงเพื่อชีวิตใต้

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง คนรังทัง-วงไม้คิว [MAI-Q] เพลงเพื่อชีวิตใต้

คนรังทังวงไม้คิว[MIQ]: ก็หลงเธอมานาน…. แต่ประสบการณ์ของฉันไม่กล้าพอ ไปหลงคำพูดที่มันออร้อ โดนเธอคนนั้นทำให้ฉันช้ำ เพิ่งรู้ในวันนี้…. มันทำให้ฉันนั้นเกือบบ้าตาย เธอแอบมีใครไว้ตั้งมากมาย ฉันเลยคอนเฟิร์มให้เธอชื่อว่า………

คอร์ดกี่ต้า เพลง คนรังทัง-วงไม้คิว [MAI-Q] เพลงเพื่อชีวิตใต้

คอร์ดกีตาร์ คอร์ดกี่ต้า เพลง คนรังทัง-วงไม้คิว [MAI-Q] เพลงเพื่อชีวิตใต้

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง คนรังทัง-วงไม้คิว [MAI-Q] เพลงเพื่อชีวิตใต้

เนื้อ เพลง คนรังทัง-วงไม้คิว [MAI-Q] เพลงเพื่อชีวิตใต้คนรังทังวงไม้คิว[MIQ]เนื้อ เพลง คนรังทัง-วงไม้คิว [MAI-Q] เพลงเพื่อชีวิตใต้: ก็หลงเธอมานาน….แต่ประสบการณ์ของฉันไม่กล้าพอไปหลงคำพูดที่มันออร้อโดนเธอคนนั้นทำให้ฉันช้ำเพิ่งรู้ในวันนี้….มันทำให้ฉันนั้นเกือบบ้าตายเธอแอบมีใครไว้ตั้งมากมายฉันเลยคอนเฟิร์มให้เธอชื่อว่า…ฮ่า*แม่ไก่รังทังอยู่รังไหนก็ไม่ได้แม่ไก่รังทังทำให้ฉันต้องเสียใจแม่ไก่รังทังเจอกี่ครั้งก็หลายใจอย่าไปเผลอใจ….ให้กับ**แม่ไก่รังทังอยู่สักรังก็ไม่ได้แม่ไก่รังทังทำใครๆให้เสียใจแม่ไก่รังทังชอบทำตัวเหมื่อนปลาไหลไม่เคนสนใจ….ฮี้ เย ฮี้ เย ว่าอกใครจะพังSolo: (ให้ใส่ท่อนโซโล่ทอนนี้ด้วย) (*/**)Solo: (*/**/*/**)

ศิลปิน วงไม้คิว

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกี่ต้า เพลง คนรังทัง-วงไม้คิว [MAI-Q] เพลงเพื่อชีวิตใต้