คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง แค่เธอก็พอ (Enough) – กรูฟไรเดอร์ (Groove Riders)

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง แค่เธอก็พอ (Enough)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง แค่เธอก็พอ (Enough)

สิ่งที่ฉันไม่เคยรู้สึก และสิ่งที่ฉันไม่เคยจะนึกว่ามีแต่แล้วฉันก็ได้พบจากได้พบจากเธอ เธอคนนี้ .. โอ้*แค่เธอก็พอ ฉันจะไม่ขอมากกว่านี้แค่เธอก็พอ ฉันจะไม่ขออะไรอีกแค่เธอก็พอ ชีวิตฉันเพียงพอแล้วแค่คนนี้จะไม่มีวันรักใคร และจะไม่มีวันไปไหน ฉันสัญญาว่าฉันจะ จะรักกับเธอเป็นคนสุดท้าย(*)จะไม่มีวันรักใคร และจะไม่มีวันไปไหนสักทีฉันสัญญาว่าฉ……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง แค่เธอก็พอ (Enough)

คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง แค่เธอก็พอ (Enough)

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง แค่เธอก็พอ (Enough)

เนื้อ เพลง แค่เธอก็พอ (Enough)สิ่งที่ฉันไม่เคยรู้สึก และสิ่งที่ฉันไม่เคยจะนึกว่ามี
แต่แล้วฉันก็ได้พบจาก
ได้พบจากเธอ เธอคนนี้ .. โอ้*แค่เธอก็พอ ฉันจะไม่ขอมากกว่านี้
แค่เธอก็พอ ฉันจะไม่ขออะไรอีก
แค่เธอก็พอ ชีวิตฉันเพียงพอแล้วแค่คนนี้จะไม่มีวันรักใคร และจะไม่มีวันไปไหน
ฉันสัญญาว่าฉันจะ จะรักกับเธอเป็น
คนสุดท้าย(*)จะไม่มีวันรักใคร และจะไม่มีวันไปไหนสักที
ฉันสัญญาว่าฉันจะ จะรักกับเธอเป็น
เพียงคนคนนี้ สัญญา สัญญาแค่เธอก็พอ ฉันจะไม่ขอมากกว่านี้
แค่เธอก็พอ ฉันจะไม่ขออะไรอีก
แค่เธอก็พอ ชีวิตฉันเพียงพอแล้ว
ชีวิตฉันเพียงพอแล้ว
ชีวิตฉันเพียงพอแล้ว … กับคนนี้

ศิลปิน กรูฟไรเดอร์ (Groove Riders)

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง แค่เธอก็พอ (Enough)