คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ผงาดง้ำค้ำโลก (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น EP.5 ภู) – ซี สเคป (See Scape)

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ผงาดง้ำค้ำโลก (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น EP.5 ภู)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ผงาดง้ำค้ำโลก (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น EP.5 ภู)

ผงาดง้ำค้ำโลก Ost. Hormones วัยว้าวุ่น P.5 ภูชีวิตมันท้อ มันหด มันย้อย มันเสื่อม มันถอยมันเบื่อและทรมาน มันทุกข์ทรมานชดใช้ชีวิตไปกับความเหงาเป็นอย่างคนแพ้ ไม่ผ่อน ไม่คลาย… มันไม่คลาย…ทนไม่ไหว (get away, get away,get away, get away out)อย่าให้เฉาตาย…โว้ว…โฮว…บุกบั่น มันให้สู้ อย่าอ่อนล้าอย่าเหี่ยวจนโทรมแต่งไม่เป็นป่องสูบฉีดเติมช……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ผงาดง้ำค้ำโลก (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น EP.5 ภู)

คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ผงาดง้ำค้ำโลก (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น EP.5 ภู)

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ผงาดง้ำค้ำโลก (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น EP.5 ภู)

เนื้อ เพลง ผงาดง้ำค้ำโลก (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น EP.5 ภู)ผงาดง้ำค้ำโลก Ost. Hormones วัยว้าวุ่น P.5 ภูชีวิตมันท้อ มันหด มันย้อย มันเสื่อม มันถอย
มันเบื่อและทรมาน มันทุกข์ทรมาน
ชดใช้ชีวิตไปกับความเหงา
เป็นอย่างคนแพ้ ไม่ผ่อน ไม่คลาย… มันไม่คลาย…ทนไม่ไหว (get away, get away,
get away, get away out)
อย่าให้เฉาตาย…โว้ว…โฮว…บุกบั่น มันให้สู้ อย่าอ่อนล้า
อย่าเหี่ยวจนโทรมแต่งไม่เป็นป่อง
สูบฉีดเติมชีวิต ก็สู้ให้ผงาดง้ำ
หยัดยืนบนโลกให้สุดแรงจะล้มจะลุก จะแหลกจะเหลว จะขื่นจะขม
ต้องอึดต้องทน… ยังไม่ตาย…
จะเนรมิต ชุบชีวิต กระตุกความฟิต
ให้ปึ๋งปั๋งดึ๋งดั๋ง ขึงขังทุกธาตุ ให้ชีวิตมีพลังจงเข้มแข็ง (get away, get away,
get away, get away out)
อย่าให้เฉาตาย…โว้ว…โฮว…บุกบั่น มันให้สู้ อย่าอ่อนล้า
อย่าเหี่ยวจนโทรมแต่งไม่เป็นป่อง
สูบฉีดเติมชีวิต ก็สู้ให้ผงาดง้ำ
หยัดยืนบนโลกที่มันโหดร้ายจงเข้มแข็ง (get away, get away,
get away, get away out)
อย่าให้เฉาตาย…โว้ว…โฮว…บุกบั่น มันให้สู้ อย่าอ่อนล้า
อย่าเหี่ยวจนโทรมแต่งไม่เป็นป่อง
สูบฉีดเติมชีวิต ก็สู้ให้ผงาดง้ำ
หยัดยืนบนโลกให้สุดแรงบุกบั่น มันให้สู้ อย่าอ่อนล้า
อย่าเหี่ยวจนโทรมแต่งไม่เป็นป่อง
สูบฉีดเติมชีวิต ก็สู้ให้ผงาดง้ำ
หยัดยืนบนโลกที่มันโหดร้าย

ศิลปิน ซี สเคป (See Scape)

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ผงาดง้ำค้ำโลก (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น EP.5 ภู)