คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ซังคนขี่ตั๋ว – เสถียร ทำมือ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ซังคนขี่ตั๋ว

เพลง ซังคนขี่ตั๋ว เสถียร ทำมือ: เจ้าลืมแล้วบ่ ก่อนเคยสัญญา เจ้าบอกข้อยว่า สิฮักแต่ข้อยผู้เดียว ผู้ใด๋ผู้อื่น เจ้านั้นสิบ่แลเหลียว สิฮักแต่ข้อยผู้เดียว เหมิดทุกห้องหัวใจ ……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ซังคนขี่ตั๋ว

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ซังคนขี่ตั๋ว

เนื้อร้อง เพลง ซังคนขี่ตั๋วเพลง ซังคนขี่ตั๋ว เสถียร ทำมือเนื้อร้อง เพลง ซังคนขี่ตั๋ว:เจ้าลืมแล้วบ่ ก่อนเคยสัญญาเจ้าบอกข้อยว่า สิฮักแต่ข้อยผู้เดียวผู้ใด๋ผู้อื่น เจ้านั้นสิบ่แลเหลียวสิฮักแต่ข้อยผู้เดียว เหมิดทุกห้องหัวใจเมื่อฮักสองเฮา มีเขาเข้ามาเริ่มมีปัญหา สองเฮาบ่เข้าใจกันไปฮับไปส่ง เจ้าบ่เห็นถึงความสำคัญบ่คึดบ่ฝัน ว่าเจ้านั้นมีเขาคู่เคียง* บ่เป็นหยัง ข้อยบ่ซังแมนเจ้าตั๋วขอบคุณหลาย ยังบ่ตาย หายใจอยู่ข้อยคนเซ่อ เจ็บหลายเด้อบ่เคยจือย้อนใจซื่อ บ่แมนดื้อ ย้อนฮักหลาย** แต่นี้ไป สิจังใด๋บ่เชื่อคำข้อยสิจำ และขอจำจนมื้อตายข่อยเข็ดแล้ว พอกันทีบ่ว่าไผเกิดชาติใด๋ ขอให้ไกลคนขี้ตั๋วSolo: (ซ้ำ *, **)สิเกิดชาติใด๋ ขอให้ไกลคนขี้ตั๋วSolo:

เจ้าของผลงานเพลง เสถียร ทำมือ

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ซังคนขี่ตั๋ว

, , , , , , ,