คอร์ดเพลง คอร์ด เพลง โอโซระนินารุ(กลายเป็นท้องฟ้าสีคราม) – เพลงประกอบ ภาพยนตร์ ชีรี่ Masked Kamen Rider Kuuga(ไรเดอร์คูก้า) (Jin Hashimoto)

คอร์ด เพลง โอโซระนินารุ(กลายเป็นท้องฟ้าสีคราม)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ด เพลง โอโซระนินารุ(กลายเป็นท้องฟ้าสีคราม)

เพลง โอโซระนินารุ(กลายเป็น..ท้องฟ้าสีคราม) Sky becomes blueศิลปิน Jin Hashimotoอัลบัม เพลงประกอบ ภาพยนตร์ ชีรี่ Masked Kamen Rider Kuugaintro โอโมอินิ..โมซึโอ๊ะ มาคุรานิ..ชิตาระ ชินโกะคิว..อาโอโซรานินารุ ……

คอร์ด เพลง โอโซระนินารุ(กลายเป็นท้องฟ้าสีคราม)

คอร์ดกีต้าร์ คอร์ด เพลง โอโซระนินารุ(กลายเป็นท้องฟ้าสีคราม)

เนื้อร้อง คอร์ด เพลง โอโซระนินารุ(กลายเป็นท้องฟ้าสีคราม)

เนื้อร้อง เพลง โอโซระนินารุ(กลายเป็นท้องฟ้าสีคราม)เพลง โอโซระนินารุ(กลายเป็น..ท้องฟ้าสีคราม) Sky becomes blue
ศิลปิน Jin Hashimoto
อัลบัม เพลงประกอบ ภาพยนตร์ ชีรี่ Masked Kamen Rider Kuuga
intro โอโมอินิ..โมซึโอ๊ะ มาคุรานิ..ชิตาระ ชินโกะคิว..อาโอโซรานินารุ เมะโอ๊ะอะเคเตะเตะโมะ..ซึบุตเตะโมะ โอนาจิเคชิคิวะ..สุงิเตะยูกุเกโดะ อิมะ มิเตะนากุจ้ะ..คิซึเกะนาอิ * คิมิโอ๊ะซึเรเตะยูโคโอ้ คานาชี้โนนะอิมิไรอิมาเดะ คิมิงะคุเรตะเองาโอะดาเกะ พ๊อกเก็ตโตะนิชิมัตเตะ โบกุวะ..อาโอโซรานิ..นารุ คิโนอุโน้โคะโตะโมะ อาชิตะโน้โคะโตะโมะ จตโตะมัตเตะ..คุจิบุเอะนินารุ ฮัชชิเตะมิเตะโมะ อารุยเตะโมะ โอนะจิบะโชนิวา ทาโดริซึกุเกโดะ ฮาชิริ ดาซานะกุจ้ะ คาวะระนาอิ ** คิมิโอ๊ะซึเรเตะยูโคโอ้ อาราโช้ยโนนะอิ..มิไรอิมาเดะ คิมิโตะ..สุโกะชิตะโอโมอิเดะโอ๊ะ อารุบะมุนิโนโกะชิเตะ โบกุวะ…ช้ำ * โบกุวะ..โบกุวะ..อาโอโซรานิ..นารุดนตรี Solo
ช้ำ ** โบกุวะ..โบกุวะ..อาโอโซรานิ..นารุ

ผลงานเพลง เพลงประกอบ ภาพยนตร์ ชีรี่ Masked Kamen Rider Kuuga(ไรเดอร์คูก้า) (Jin Hashimoto)

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ด เพลง โอโซระนินารุ(กลายเป็นท้องฟ้าสีคราม)