คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง 02-เที่ยวล่องแพ+อำเภอพะโต๊ะ – หลวงเอี้ยง (JESSADA)-น้องนุ๊ก

คอร์ดกี่ต้า เพลง 02-เที่ยวล่องแพ+อำเภอพะโต๊ะ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง 02-เที่ยวล่องแพ+อำเภอพะโต๊ะ

เพลงล่องแพ ภูเขาเขียวเทียวล่องแพแลหมอกปก น้ำตกงามลือนามผลไม้ อำเภอพะโต๊ะนี้ยังมีของดีมากมาย มาเที่ยวกันก็ได้ล่องแพเปิดเมือง……

คอร์ดกี่ต้า เพลง 02-เที่ยวล่องแพ+อำเภอพะโต๊ะ

คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกี่ต้า เพลง 02-เที่ยวล่องแพ+อำเภอพะโต๊ะ

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง 02-เที่ยวล่องแพ+อำเภอพะโต๊ะ

เนื้อร้อง เพลง 02-เที่ยวล่องแพ+อำเภอพะโต๊ะเพลงล่องแพภูเขาเขียวเทียวล่องแพแลหมอกปก น้ำตกงามลือนามผลไม้อำเภอพะโต๊ะนี้ยังมีของดีมากมาย มาเที่ยวกันก็ได้ล่องแพเปิดเมืองกินฟรีภูเขาเขียวเดินเที่ยว ชมสัตว์ ชมป่า ล่องแพต่อมา มีน้ำปลาแลดูสวยใส่แลหมอกปกเป็นน้ำค้างปลายใบไม้ ชมน้ำตกไหล ผลไม้หลากหลายชวนกินอำเภอพะโต๊ะนี้ มีแต่ของดีมากมาก กลางเหนืออีสานหรือใต้ สิบนิ้วไหว้เชิญมาเที่ยวกัน ภูเขายังเขียวเที่ยวล่องแพแลหมอกปกกัน น้ำตกสวยหลายชั้น ผลไม้หลากหลายชวนกิน

เจ้าของผลงานเพลง หลวงเอี้ยง (JESSADA)-น้องนุ๊ก

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกี่ต้า เพลง 02-เที่ยวล่องแพ+อำเภอพะโต๊ะ